Gimnazjum Szymona Konarskiego współpracuje z Litewskim Czerwonym Krzyżem


Fot. organizatorów
W tym roku szkolnym nasze gimnazjum współpracuje z Litewskim Czerwonym Krzyżem. Symbol Czerwonego Krzyża jest najbardziej rozpoznawczym znakiem na świecie.Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, dlatego ważna nam jest możliwość niesienia pomocy potrzebującym.  Poprzez współpracę z Litewskim Czerwonym Krzyżem zapoznajemy się z działalnością charytatywną, formami pomocy społecznej. Zaangażowanie się w wolontariat  pomaga zdobywać pozytywne doświadczenia oraz świadomość, że każdy z nas może nieść pomoc i być oporą dla potrzebujących.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji