Gimnazjum w Rudominie zwycięzcą konkursu o ks. prałacie J. Obrembskim


Ksiądz prałat Józef Obrembski, fot. wilnoteka.lt
We środę, 24 kwietnia br., w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, odbył się konkurs "Upamiętnienie - udziałem każdego'', poświęcony pamięci księdza prałata Józefa Obrembskiego. W konkursie wzięło udział 80 uczniów z 26 szkół rejonu wileńskiego. Zwycięzcą konkursu zostało Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym każdy z uczestników rozwiązywał quiz na temat życia, działalności i ideałów ks. J. Obrembskiego. W drugim etapie jedna osoba z drużyny (w której skład wchodzić mogły maksymalnie trzy osoby) recytowała wiersz na temat kapłaństwa lub wiersz własnego autorstwa poświęcony ks. J. Obrembskiemu. 

Drugie miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, trzecie - Szkoła Średnia w Ławaryszkach.

Za recytację utworu własnego autorstwa wyróżniono Katarzynę Januszkiewicz ze Szkoły Średniej im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

W komisji oceniającej byli nauczyciele Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole: Józefa Markiewicz, Waleria Adomaitis, Walentyna Tomaszun, a także proboszcz parafii w Mejszagole ks. Józef Aszkiełowicz. Honorowymi członkami komisji byli: ks. Marek Gładki i Monika Beata Urbanowicz.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Szkoły, które zwyciężyły w konkursie, otrzymały figurki Anioła Stróża. Każdemu uczestnikowi konkursu wręczono książkę "Józef Obrembski Kapłan według Serca Bożego" pod redakcją ks. Daniela Dzikiewicza i ks. Jerzego Witkowskiego. Ponadto "na znak tego, że ksiądz prałat Józef Obrembski był zawsze gościnny i nikogo nie wypuskał z domu bez poczęstunku" każdemu wręczono dużo słodyczy, czyli "prałatowych cukierków" - żartowała przewodnicząca komisji, Józefa Markiewicz.

Przewodnicząca komisji dodała, że "wszyscy chętni uczestnicy konkursu będą mogli latem pojechać na wycieczkę do Polski śladami księdza prałata Józefa Obrembskiego". Odwiedzić Skarżyn Nowy, Wysokie Mazowieckie i wiele innych miejscowości.

Na podstawie: Inf.wł.