GKW wyklucza nieuczciwych kandydatów


Fot. deivis.openbox.info
Główna Komisja Wyborcza wykluczyła z list kandydatów do wyborów samorządowych dwieście trzydzieści osób, które nie przyznały się, że miały wyroki sądowe. Około sześćdziesięciu kandydatów, którzy byli sądzeni za granicą lub przed odzyskaniem niepodległości, czeka na decyzję GKW.
Przewodniczący komisji Zenonas Vaigauskas powiedział, że do władz lokalnych chciało być wybranych blisko trzystu kandydatów, którzy otrzymali wyroki sądu. Tak dużej liczby nie było nigdy dotąd.

„Fałszowania dokumentów, kradzieże, doprowadzenie do uszczerbku na zdrowiu, pobicie małżonka - za to byli karani potencjalni kandydaci. Nie było ciężkich przestępstw, ale takie jak przemyt, kradzieże czy rozboje - były” - powiedział Vaigauskas. Wśród kandydatów byli też recydywiści.

Listy wyborcze topnieją też z tego względu, że Główna Komisja Wyborcza odkryła na nich osoby, które nie powinny kandydować w wyborach ze względu na zbyt młody wiek.

Wykreślanie kandydatów powoduje, że będą musiały zostać wycofane listy wyborcze niektórych partii. Według ustawy na liście nie może być mniej kandydatów, niż liczy połowa członków rady danego samorządu. Ze wstępnych danych wynika, że wycofanych zostanie około dziesięciu list.

Na podstawie: BNS