„Gościem specjalnym lekcji był Piłsudski...”


fot. organizatorów
26 lutego za pomocą platformy Zoom odbyła się wirtualna integracyjna lekcja historii, która połączyła nie tylko dwie szkoły, ale i dwa państwa Litwę i Polskę. Na lekcji byli obecni uczniowie IIC kl. gimn. z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska, zastępca dyrektora Jadwiga Pumpaławiczienie) oraz uczniowie IIG kl. gimn. z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (starszy nauczyciel historii Mirosław Matulaniec, zastępca dyrektora Robert Polakowski). Gościem specjalnym był Tomasz Jamróz-Piłsudski, praprawnuk Adama Piłsudskiego, brata Marszałka Józefa, z Krakowa. Pan Tomasz również jest rekonstruktorem historycznym. Na spotkaniu wirtualnym udział wzięło około 40 osób.

Lekcja była poświęcona tematowi „Historii Polski w okresie 1914-1918 r. i losy jej synów Józefa i Adama Piłsudskich”. Tomasz Jamróz-Piłsudski nie miał możliwości być w Wilnie, więc aby przybliżyć Wilno dla gościa lekcję rozpoczęto wirtualną podróżą po Wilnie za okres 1905-1935 r.  Uczniowie Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego Patrycja i Daniel zaprezentowali prezentację „Wilno dawniej i teraz”, która pozwoliła zapoznać się i porównać zdjęcia Wilna z różnych okresów historycznych. Następnie uczniowie IIG kl. gimn. z Gimnazjum im. F. Ruszczyca Waldemar i Ewald zaprezentowali materiał o Józefie Piłsudskim, a uczennica z Gimnazjum w Niemieżu Kamila - prezentację o Adamie Piłsudskim. Dzięki obecnemu na spotkaniu potomkowi Piłsudskich, uczniowie przypomnieli i powtórzyli najważniejsze wydarzenia z dziejów Rzeczpospolitej, zapoznali się również z dotąd nieznanymi faktami z historii Polski w drodze do niepodległości oraz z życiem i losem rodziny Piłsudskich.


Potwierdzeniem na to, że lekcja była udana, było to, że uczniowie zadawali ciekawe pytania dla gościa o tym, jakie dania lubił Józef Piłsudski, jak spędzał wolny czas, jak potoczyły się losy potomków, dlaczego Tomasz Jamróz-Piłsudski został rekonstruktorem historycznym, co miało na to wpływ. Wirtualne spotkanie, które połączyło dwie sąsiednie szkoły, dwa państwa dało do zrozumienia, że zdalne nauczanie daje wiele możliwości, nawet takich, jak ta lekcja, na której o historii można mówić z „żywym” świadkiem.

Serdecznie dziękujemy dla Sz. P. Tomasza Jamróz-Piłsudskiego za przybliżenie historii własnej rodziny, a sam fakt, że mieliśmy możliwość spotkać się w obecnej sytuacji wirtualnie z potomkiem rodziny Piłsudskich wywarł wielkie wrażenie na wszystkich obecnych podczas lekcji on-line.

Krystyna Masalska, starszy nauczyciel historii
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji