Iskra Bożego Miłosierdzia w Wilnie


Podczas uroczystej mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, fot. D. Stańczyk
Kanonizacyjna Iskra Bożego Miłosierdzia dotarła już z Krakowa do Wilna, a dokładnie trzy lampiony, od których rozejdzie się Ogień Bożego Miłosierdzia po Litwie. Przywieźli je przedstawiciele progimnazjum im. Jana Pawła II, dyrektor Janina Wysocka i Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej, ks. hm. Dariusz Stańczyk. Czciciele Bożego Miłosierdzia i bł. Jana Pawła II w Wilnie po raz pierwszy przyjęli lampion z Iskrą Bożego Miłosierdzia na Wielkanoc 2011 roku, kiedy dotarł pod klasztor św. S. Faustyny, na Antokolu w Wilnie, a później długo palił się przy figurze Jezusa Miłosiernego w szkole progimnazjum im. Jana Pawła II.
IV Niedziela Wielkiego Postu zwana „Laetare” – „cieszcie się”, zgromadziła w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach przedstawicieli diecezji z całej Polski, jak również osobistości instytucji państwowych i społecznych, by odebrać „Iskrę Miłosierdzia” z rąk ks. Kard. Stanisława Dziwisza oraz nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Celestino Migliore. Od lat w kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach płonie ogień pobłogosławiony przez Jana Pawła II w 2002 roku, od którego właśnie odpalone zostały świece umieszczone w lampionach z wizerunkami Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Akcja organizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Narodowe przygotowania do kanonizacji Papieża Polaka bł. Jana Pawła II zobowiązują do duchowej jedności i solidarności, zgody i życzliwości, a także „świadomego otwarcia się na przyjęcie dziedzictwa myśli” św. Jana Pawła II, o czym mówił podczas uroczystości metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Przypomniał słowa bł. Jana Pawła II, które wypowiedział podczas konsekracji łagiewnickiej bazyliki w sierpniu 2002 r. Papież Miłosierdzia mówił wówczas, że świat potrzebuje Bożego miłosierdzia, a „tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój”.

Pod koniec Mszy św. „Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia” otrzymali prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele instytucji i służb publicznych, mediów oraz organizacji charytatywnych i placówek opiekujących się chorymi i ubogimi, reprezentanci wojska, policji, straży pożarnej, uczelni wyższych, zakonów, Caritasu Polska, służby więziennej, straży granicznej, Katoliccy Skauci Europy „Zawiszacy”, ZHP i ZHR, młodzież ze wszystkich diecezji w kraju oraz z Wilna, przedstawiciele Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Wielu z pieśnią na ustach „Barki” udało się z tymi lampionami do budowanego Sanktuarium św. Jana Pawła w Krakowie.

Płomień trafi bezpośrednio do parafii w niedzielę palmową 13 kwietnia, a do wiernych w niedzielę 27 kwietnia, w dniu kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Kanonizacyjna Iskra Bożego Miłosierdzia zostanie przewieziona do Rzymu, by paliła się w czasie uroczystości kanonizacyjnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.