Jesienne akcje na rzecz najstarszych nekropolii stolicy


Mat. prom. organizatorów
Drodzy mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny oraz miłośnicy miasta, SKOnSR zaprasza do wzięcia udziału w jesiennych akcjach na rzecz najstarszych nekropolii stolicy pod hasłem „Zjednoczeni pamięcią".






Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów (od 08.10 do 29.10 włącznie do godz 15.00) – znicze szklane przynosimy na recepcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) i wpisujemy się na listę darczyńców.

Jesienne sprzątanie zabytkowych wileńskich nekropolii (od 14.10 do 30.10 włącznie) – udział zgłaszamy zwracając się do administratorek cmentarzy: piszemy wiadomość na adres e-mailowy: nijole.minasianiene@ecoservice.lt lub telefonujemy do p. Nijoli (kom: +370612 15772) albo p. Rity (kom: +37061250820) by uzgodnić czas przybycia i odebrać narzędzia do pracy. W razie możliwości proszą zabrać ze sobą kilka dużych worków na śmieci, własne rękawiczki i narzędzia pracy.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej założycielce SKOnSR Halinie Jotkiałło (15.10 niedziela, o 12.00 h) – spotykamy się przy głównym wejściu na cmentarz śś. Piotra i Pawła w Wilnie.

Lekcja historii inaczej (15.10 niedziela, o 13.00 h) - SKOnSR zaprezentuje społeczeństwu odnowione w tym roku pomniki nagrobne. Spotykamy się w pobliżu bramy głównej, prowadzącej na teren Starej Rossy.

Zapalanie zniczy na Rossie i Bernardynach (01.11 środa, od 14.00 h) – zapraszamy dołączyć się do akcji i wspólnie z harcerzami, członkami SKOnSR i mieszkańcami miasta, oświetlić miejsca pamięci narodowej. Proszą także pamiętać o modlitwie za tych, którzy tutaj spoczywają.

Kwesta „Pomnikom Rossy” (01.11 środa, 02.11 czwartek) – zachęcają wesprzeć grosikiem osoby kwestujące na różnych cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny na rzecz ratowania najstarszej wileńskiej nekropolii. Uwaga! Puszki na kwestowanie można będzie odebrać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76) od 16.10 do 30.10 włącznie w godzinach pracy (od godz. 8.00 do godz. 19.00) W razie potrzeby proszą zwracać się do prezesa SKOnSR Dariusza Żyborta (kom: +37068510604).

Sprzątanie wypalonych zniczy (od 06.11 do 19.11 włącznie) – zebranie ogromnej ilości zniczy jest poważnym wezwaniem, a administracja cmentarzy nie daje rady z zaistniałym problemem. SKOnSR bardzo prosi o wyrozumiałość i udzielenie pomocy. W sprawie udziału zwracamy się do administratorek cmentarzy: piszemy wiadomość na adres e-mailowy: nijole.minasianiene@ecoservice.lt lub telefonujemy do p. Nijoli (kom: +37061215772) albo p. Rity (kom: +37061250820) by uzgodnić czas przybycia.

Uwaga! Uczestnicząc w jesiennych akcjach uczniowie od SKOnSR mogą otrzymać zaświadczenie w sprawie godzin na cele społeczne. Należy wskazać szkołę, imię i nazwisko ucznia, klasę, w której akcji uczeń brał udział, dzień oraz przesłać zdjęcie (dowód).

P.S. Ci, którzy nie będą mieli okazji wspólnie z kwestować na rzecz nekropolii Na Rossie, są zachęcani przyłączyć się do akcji wspierając pieniężnie. Przelewu można także dokonać na konto bankowe SKOnSR, a mianowicie:

Na Litwie:
Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Konto: Swedbank, LT027300010119551065
Kod organizacji (NIP) 302448884

W Polsce:
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą
Konto Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr 771240 6175 1111 0000 4576 4859

Inf. na podstawie SKOnSR
Data: 
18.11.2023 - 10:00 - 19.11.2023 - 12:00