Jubileusz XXX-lecia (1989–2019) „Znad Willi”


Malwy na starodrzewie na jubileusz XXX-lecia (1989–2019) Znad Willi (fot. Helena Drożdżewicz)
W sobotę 20 lipca 2019 r., o godz. 13.00 w czasie uroczystego zakończenia IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Dolina Łosośny 2019” (Puciłki 12, Polska) w pejzażu dawnych puszcz litewskich przepastnej krainy – na dawnej zachodniej Grodzieńszczyźnie - w granicach RP - zostanie uczczony Jubileusz XXX-lecia „Znad Willi”.

1989 - 2019:
  • wydawanego w Wilnie od 1989 roku pisma o rodowodzie niepodległościowym, do 2000 - jako dwutygodnik, następnie - kwartalnik;
  • kwartalnika literacko-kulturalnego;
  • niekomercyjnego wydawnictwa, następca paryskiej „Kultury”;
  • polskiego pisma na Litwie od 1989 roku, pierwszego prywatnego wydawnictwa w dawnym Sowietskim Sojuzie, którego redaktorem naczelnym i wydawcą pozostaje nieprzerwanie Pan Romuald Mieczkowski, którego misją jest kultywowanie wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego w duchu Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
  • z udziałem Pana Romualda Mieczkowskiego założyciela – twórcy – wydawcy – redaktora naczelnego tytułu. 

Leonard Drożdżewicz
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji