Kardynał Stefan Wyszyński będzie beatyfikowany


Kard. Stefan Wyszyński, fot. AGAD
Zakończył się proces beatyfikacyjny prymasa Stefana Wyszyńskiego – poinformował Watykan. Oznacza to, że wkrótce ogłoszona zostaną data i miejsce uroczystej beatyfikacji. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 roku, czyli osiem lat po jego śmierci.

Watykan poinformował w czwartek, że zaaprobowany przez papieża Franciszka dekret dotyczy cudu uzdrowienia, przypisywanego wstawiennictwu Prymasa Tysiąclecia. W styczniu br. komisja lekarzy w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim etapem była niedawna aprobata komisji kardynałów i biskupów.

Media informowały wcześniej, że niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie dotyczy 19-latki ze Szczecina, która w 1988 r. zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Wtedy grupa sióstr zakonnych i innych osób rozpoczęła modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uzdrowienie nastąpiło nagle i zostało uznane za trwałe.

Wszystko wskazuje na to, że beatyfikacja odbędzie się w Warszawie.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. W 1920 r. wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. Objął wówczas wikariat przy katedrze włocławskiej, był też redaktorem naczelnym dziennika diecezjalnego. Następnie zaczął studiować prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1929 r. uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego. Osiem lat później został członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski – Auguście Hlondzie.

W latach niemieckiej okupacji na polecenie władz diecezji ukrywał się. Prowadził konspiracyjną akcję oświatową, pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej. Po wojnie powrócił do Włocławka. W 1946 r. został mianowany biskupem lubelskim, a dwa lata później – arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.

Kardynał Stefan Wyszyński ponad 30 lat kierował Kościołem katolickim w Polsce. Z jego inicjatywy w 1965 r. episkopat wystosował orędzie do biskupów niemieckich, zawierające przebaczenie i prośbę o pojednanie obu narodów. W okresie komunistycznych represji kardynał Wyszyński skierował do władz memoriał, w którym mówił, że Kościół i społeczeństwo w Polsce nie mogą zgodzić się na dalsze ustępstwa. W dokumencie znalazły się słynne słowa: „Non possumus. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno”. Wskutek tych działań prymas został aresztowany i trzy lata przebywał w odosobnieniu. Opracował wówczas program odnowy życia religijnego, zawarty w Jasnogórskich Ślubach Narodu. W latach 60. uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.

Prymas Wyszyński był głównym organizatorem obchodów Millenium Chrztu Polski w 1966 r.

Kardynał Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 1981 r. Jego pogrzeb stał się wielkim wydarzeniem patriotycznym i manifestacją poparcia głoszonych przez niego idei. Na uroczystości na placu Zwycięstwa w Warszawie, którym przewodniczył watykański sekretarz stanu kardynał Agostino Casaroli, przybyło kilkaset tysięcy ludzi. Został pochowany w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

W 1989 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, który zakończył się w roku 2019.

Na podstawie: PAP, IAR