Kijów: uczczono 161. rocznicę Powstania Styczniowego


Fot. facebook.com/PolishEmbassyKyiv
W przededniu 161. rocznicy wybuchu powstania styczniowego przedstawiciele Polski, Litwy i Ukrainy w piątek, 19 stycznia, oddali hołd jego uczestnikom, którzy byli więzieni i rozstrzeliwani w Twierdzy Kijowskiej. Przed krzyżem i tablicami pamiątkowymi na ich cześć złożono wieńce i zapalono znicze.

W uroczystości uczestniczyła chargé d'affaires ambasady RP Agnieszka Góralska, ambasador Litwy Valdemaras Sarapinas, wysłannicy władz Ukrainy oraz członkowie polskich organizacji, działających w tym kraju.

„Powstanie Styczniowe było naszą wspólną sprawą, naszą wspólną walką z imperialistyczną Rosją” – mówiła A. Góralska.

Ambasador Litwy ocenił, że hasło powstańców „Za wolność naszą i waszą” jest aktualne także dziś, gdy Ukraińcy walczą przeciwko okupującej część ich państwa Rosji.

„Jest ono bardzo aktualne i dziś, kiedy nasze siostry i bracia Ukraińcy bronią wolności i niepodległości swojego kraju. My Litwini i nasi polscy przyjaciele zawsze wspieraliśmy i będziemy wspierać was w waszej walce, która jest także naszą walką” – oświadczył Sarapinas.

Wymierzone w Imperium Rosyjskie Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku na Litwie.

Po zakończeniu powstania jego uczestników dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja.

Na Ukrainie za udział w powstaniu do carskich więzień trafiło około 3 tys. osób. Przywódcy powstania styczniowego na tych terenach – Adam Zieliński, Władysław Tadeusz Rakowski, Platon Krzyżanowski, Romuald Olszański i Adam Drużbacki – zostali rozstrzelani w Krzywej Kaponierze w Twierdzy Kijowskiej.


Fot. facebook.com/PolishEmbassyKyiv

Na podstawie: PAP