Klerycy Mirosław Jan Domański i Mirosław Ulewicz przyjęli święcenia diakonatu


Na zdjęciu (od lewej): Mirosław Jan Domański i Mirosław Ulewicz, fot. seminarija.lt
Archidiecezja wileńska ma czterech nowych diakonów, w tym – dwóch Polaków. We czwartek, 1 czerwca, w Seminarium Duchownym św. Józefa w Wilnie podczas uroczystej mszy św. święcenia diakonatu z rąk metropolity wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa przyjęli Mirosław Jan Domański i Mirosław Ulewicz. Diakonami zostali również klerycy Linas Braukyla i Deivydas Stankevičius.
W homilii podczas liturgii święceń abp Gintaras Grušas podkreślił, że Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (w 2023 r. obchodzone było akurat 1 czerwca) przywraca do centrum wiary i życia – ofiarę Krzyża. Dodał, że wszyscy jesteśmy powołani do utożsamiania się z ofiarowującym siebie Chrystusem. Jednym ze sposobów są święcenia, które zobowiązują do kroczenia codziennie niełatwą drogą wskazaną przez wolę Bożą. Podczas święceń przyjmujący je w obliczu Boga składają swoje życie w darze Jezusowi i Kościołowi,  trzeba to jednak czynić stale.

Podczas homilii metropolita wileński nawiązał również do podejmowanych podczas święceń zobowiązań. Szczególną uwagę zwrócił na celibat, nieprzestrzeganie którego pozostawia wiele ran – gdy cierpi jeden członek, współcierpi całe ciało. Jednakowoż ofiara Chrystusa to ofiara miłości, a celibat to oddanie miłości Chrystusowi poprzez udział w ofierze, nie trzeba się więc bać.

Z kolei biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Arūnas Poniškaitis przed przyjęciem u kleryków deklaracji o celibacie oraz przysięgi wierności przy obejmowaniu urzędu w Kościele podkreślił, że przysięga życia w celibacie nie jest wyłącznie założeniem dyscyplinarnym, a wybraną z własnej i nieprzymuszonej woli drogą, rzeczywistością, w której można się rozwijać kochając Boga i ludzi.

Jak zaznaczył duszpasterz, podejmując zobowiązania należy wiernie współpracować z Panem, nieprzestrzeganie ich bowiem przynosi ból, ma moc niszczycielską i wywołuje oburzenie innych. Ciche przestrzeganie w wierności natomiast jest mocą.


Fot. facebook.com/Vilniausseminarija

Diakon Mirosław Jan Domański jest absolwentem polskiego Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, a jego rodzinną parafią jest stołeczna parafia pw. Ducha Świętego.

Rodzinną parafią diakona Mirosława Ulewicza jest z kolei parafiia pw. Odnalezienia Krzyża Świętego (w Kalwarii Wileńskiej).


Fot. facebook.com/Vilniausseminarija

Przypomnijmy, 29 kwietnia br. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. biskupa Stanisława i św. Władysława w Wilnie święcenia kapłańskie z rąk metropolity wileńskiego abp. G. Grušasa przyjął Polak diakon Edward Rynkiewicz.

7 maja 2022 r.  w tejże bazylice święcenia kapłańskie z rąk tegoż metropolity wileńskiego przyjęło trzech młodych Polaków Aleksander RomanowskiEdgar Jan Szostak i Robert Wojczan.

Na podstawie: seminarija, lt, vilnensis.lt