Kolejne inwestycje w rejonie wileńskim


Prace wodociągowe i kanalizacyjne w rejonie wileńskim, fot. B. Naniewicz
Na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego trwa realizacja projektu: Rozwój oraz odnowienie infrastruktury dostaw wody i odprowadzania ścieków. Projekt obejmuje rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Niemieżu, Rudominie, Skojdziszkach, Wołczunach, Awiżeniach, Pogirach, Kowalczukach, Niemenczynie. Zostanie tam zainstalowanych około 35 km sieci. 2330 mieszkańcom zostanie zapewniona możliwość korzystania z dostaw wody pitnej, 3328 mieszkańcom - możliwość odprowadzania ścieków.
Umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu w 2007 roku podpisała Agencja Zarządzania Projektami Ministerstwa Środowiska RL oraz Spółka Nemėžio komunalininkas.

Ogółem inwestycje w rozwój gospodarki wodociągowej wyniosą ponad 28 mln litów. Około 83 proc. tej kwoty pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, kolejne 10 proc. - z budżetu państwowego RL, ponad 7 proc. - ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W bieżącym roku planowane jest zakończenie prac w Niemieżu, Skojdziszkach, Wołczunach, Czarnym Borze, Kowalczukach oraz Niemenczynie, w roku 2012 zaś - w Pogirach, Awiżeniach i Rudominie.

Zgodnie z prognozami projekt pozwoli na realizację dostaw wody oraz odprowadzanie ścieków według wymogów unijnych. Wykonawcy zapewniają, że znacznemu polepszeniu ulegnie jakość dostarczanej wody, zmniejszy się poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nowe sieci - zarówno pod względem sanitarnym, ekonomicznym, jak i ekologicznym - mają wpłynąć na polepszenie warunków życia mieszkańców rejonu, który jest dość gęsto zaludniony.

Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że szczegółowa informacja dotycząca realizacji projektu zostanie przedstawiona w trakcie spotkań z mieszkańcami. Spotkania te zorganizuje Spółka Nemėžio komunalininkas wraz ze starostwami, wykonawcami prac oraz przedstawicielami dozoru technicznego. Informacje na temat terminów spotkań z mieszkańcami można będzie uzyskać w starostwach lub za pośrednictwem prasy lokalnej.

Na podstawie: Inf.wł.