Komunikat o wypłacie stypendiów Fundacji Semper Polonia


Logo fundacji, fot. semperpolonia.pl
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie ((ul. Smėlio 22A) informuje, że w dniach 21-30 listopada 2011 roku, w godzinach od 9 do 13, w siedzibie wydziału będzie wypłacane stypendium osobom, które znajdują się na liście stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA w semestrze jesiennym roku akademickiego 2011/2012. Lista ta jest zamieszczona na stronie internetowej www.semperpolonia.pl.
Zainteresowani zobowiązani są do przyniesienia ze sobą dokumentu tożsamości oraz ważnej legitymacji studenckiej ze swojej uczelni (w przypadku braku legitymacji studenckiej, aktualnego zaświadczenia z uczelni potwierdzającego fakt studiowania). Termin wypłat nie będzie przedłużany, dlatego osobom, które nie przyjdą w terminie, stypendium przepadnie.

Uwaga! Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu student, któremu zostało przyznane stypendium, nie będzie mógł osobiście podpisać "Umowy o przyznanie stypendium Fundacji Semper Polonia" na I semestr roku akademickiego 2011/2012 i odebrać stypendium, może notarialnie upoważnić inną osobę do podpisania tej umowy z załącznikami odbioru pieniędzy.

Pełnomocnictwo takie musi być przetłumaczone przez tłumacza na język polski. Ważne jest też, by student, sporządzając pełnomocnictwo, przedstawił notariuszowi ważną legitymacją studencką. W przypadku jej braku, ważne jest również aktualnie wydane zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania, które zostanie uwzględnione w pełnomocnictwie wydanym przez notariusza.