Konkurs dla dziennikarzy polonijnych rozstrzygnięty - poznaj zwycięzców


fot. organizatorów
Wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie dziennikarskim skierowanym do mediów polonijnych, organizowanym w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś. Laureatami zostali: Gabriela Dzene i Daniela Radecka z internetowego radia „Silesia” (Łotwa), Tomasz Wolff reprezentujący redakcję „Głosu” (Czechy) oraz Roman Havryshchak z ukraińskiej redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy.


Konkurs dla dziennikarzy adresowany był do redakcji polonijnych działających na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Estonii, Rosji, Mołdawii i w Czechach. Zadaniem uczestników było przygotowanie materiału dziennikarskiego promującego dwujęzyczność i zachęcającego odbiorców do nauki języka polskiego.

Wszystkie zgłoszone materiały spełniły założenia konkursu i zebrały pozytywne recenzje członków Kapituły Konkursowej. Trzy z nich zrobiły na Jury największe wrażenie i uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Jury zgodnie przyznało, że największym zaskoczeniem - oczywiście bardzo pozytywnym - była audycja dwóch młodych dziennikarek z łotewskiego internetowego radia „Silesia” Gabrieli Dzene i Danieli Radeckiej. Materiał „Dwujęzyczność to supermoc”, bo o nim tu mowa, to przemyślana, dopracowana w każdym szczególe, a przy tym ciepła i bardzo osobista audycja, w której autorki pokazują na przykładzie doświadczeń swoich oraz przyjaciół, że dwujęzyczność to wielki dar.

Wśród zwycięskich publikacji znalazł się także tekst pt. „Język polski to wysiłek, który trzeba podjąć” opublikowany w czeskim „Głosie”. W wywiadzie przeprowadzonym przez Tomasza Wolffa czytelnicy poznają trzy nauczycielki języka polskiego – babcię, mamę oraz córkę, które opowiadają, jak na przestrzeni lat zmieniało się postrzeganie języka polskiego, jak ewoluowała szkoła i podejście rodziców i uczniów do tematu dwujęzyczności.

Wśród wyróżnionych zgłoszeń znalazła się też audycja Romana Havryshchaka z ukraińskiej redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy. Goście materiału „Język polski otwiera szerokie perspektywy” opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z nauką języka polskiego, korzyściach wynikających z jego znajomości, metodach nauczania oraz o zależnościach między językami.  Dodatkowym atutem publikacji było uzupełnienie jej o tekst i materiał audio w języku ukraińskim.

Wszystkie zwycięskie materiały dziennikarskie dostępne są na stronie www kampanii #KtoTyJesteś.

Projekt jest finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”. Publikacje konkursowe wyrażają jedynie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

O Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Od samego początku realizuje programy skierowane do Polaków mieszkających poza granicami kraju. Podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego jest podstawowym celem statutowym Fundacji.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.