Konsultacje społeczne w sprawie dwujęzycznych tabliczek


Fot. wilnoteka.lt
Wójt gminy Sejny (Podlaskie) Jan Skindzier zapowiedział konsultacje społeczne dotyczące dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości. Następnym etapem ma być ustalenie wśród sołtysów, które wsie chcą, by w ich miejscowościach stanęły tablice dwujęzyczne. Ustawienia tablic chcą przedstawiciele mniejszości litewskiej.
Przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce Olgierd Wojciechowski uważa, że może być kilkanaście wsi w gminie, gdzie ludność narodowości litewskiej będzie zainteresowana postawieniem tablic. Dotąd oficjalnie zwróciło się o to do gminy sołectwo Burbiszki.

”Chcemy tę sprawę rozwiązać kompleksowo, przeprowadzić konsultacje i wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o środki na postawienie tablic” - mówi wójt gminy Sejny Jan Skindzier. Dodaje, że gmina chce to zrobić, chociaż na jej terenie mieszka mniej niż 20 procent Litwinów, dokładnie 19 proc.

Możliwość używania dwujęzycznych nazw miejscowości, jak również używania języków mniejszości jako pomocniczych, daje samorządom ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Chodzi o samorządy, na których terenie nie mniej niż 20 proc. ogółu mieszkańców gminy deklaruje przynależność do mniejszości narodowej.

W 2010 roku w gminie Puńsk, nazywanej stolicą Litwinów w Polsce (stanowią tam 80 proc.), przeprowadzono konsultacje w 33 wsiach, z których 30 opowiedziało się za dwujęzycznymi nazwami. Litwini to jedna z najmniej licznych mniejszości w Polsce. Według spisu ludności z 2002 roku, jest ich 5,8 tys. Sami Litwini szacują, że jest ich trzy razy więcej. Największe skupiska Litwinów są w powiecie sejneńskim, w gminach Puńsk i Sejny.

Na podstawie: PAP