Kraków włącza się w obchody 700-lecia Wilna


Fot. pixabay
W tym roku w krakowskich instytucjach kultury będzie można obejrzeć wystawy litewskiego malarstwa, fotografii i sztuki współczesnej. Prezentując dziedzictwo kulturowe Litwy, Kraków włącza się w obchody 700-lecia Wilna."Związki Krakowa z Wilnem przez wieki są bardzo silne, to są najważniejsze postaci malarstwa, literatury, oczywiście z postaciami Czesława Miłosza czy Tomasa Venclovy na czele. Na ten rok (obchodów 700-lecia Wilna) przyszykowaliśmy kilka wystaw, w tym duże wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, MOCAK-u, Międzynarodowym Centrum Kultury, wymianę orkiestr - Orkiestra św. Krzysztofa i Capella Cracoviensis będą naprzemiennie w Wilnie i Krakowie, ale także sezon filmowy, sezon rezydencji literackich obydwu miast, które łączy także tytuł miast kreatywnych w dziedzinie literatury" - wymienił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury podczas konferencji prasowej dotyczącej sezonu litewskiego w Krakowie. "To podkreślenie partnerstwa Krakowa i Wilna. Partnerstwo to w sposób oficjalny realizujemy od 1991 roku, ale związki Kraków-Wilno mają przynajmniej siedem wieków historii" - podkreślił.

Efekty współczesnej polsko-litewskiej współpracy w czwartek, 30 marca, zaprezentuje w swojej galerii Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia podczas ekspozycji malarstwa Ričardasa Bartkevičiusa (Litwa) i Piotra Jargusza (Polska) "Patrz'5". Natomiast monumentalną wystawę sztuki wileńskiej "Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto - wiele opowieści" otworzy w maju Muzeum Narodowe w Krakowie.

"Chcemy pokazać doświadczenie nowoczesności, modernizmu w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku z tych trzech perspektyw: polskiej, litewskiej i żydowskiej" - zapowiedział dyrektor MNK Andrzej Szczerski. "Ten rozdział w historii sztuki Wilna był do tej pory pomijany, niedostatecznie zbadany, traktowany jako swego rodzaju przypis do tej znanej historii Wilna dotyczącej głównie czasów nowożytnych czy nawet średniowiecznych. Teraz możemy się z tym problemem zmierzyć. Dobra atmosfera współpracy polsko-litewskiej pozwala spotkać te trzy punkty widzenia na temat okresu, który był bardzo trudny w relacjach polsko-litewskich, i najwyższy czas, żebyśmy byli w stanie porozmawiać, ale też zobaczyć, ile udało się osiągnąć artystycznie Wilnu" - zaznaczył.

Wystawa jest organizowana wspólnie z Litewskim narodowym Muzeum Sztuki. Obok dzieł klasyków wileńskiej sztuki, między innymi Ferdynanda Ruszczyca, Jana Bułhaka i Ludomira Śledzińskiego, zaprezentowane zostaną także obrazy i grafiki młodszego pokolenia artystów, do którego należą Hanna Milewska, Józef Horyd czy Hadassa Gurewicz-Grodzka. Wystawę zwieńczą dzieła powstałe z nostalgii za utraconym Wilnem, w tym grafiki i obrazy Andrzeja Wróblewskiego.

Następnie, w połowie czerwca, w Międzynarodowym Centrum Kultury zostanie zaprezentowana litewska fotografia. "Przygotowujemy wystawę poświęconą retrospektywie fotografii litewskiej od samego jej początku do czasów współczesnych" - poinformowała na konferencji Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury. "A fotografia jest w Litwie czymś wyjątkowym, fotografia stała się pewnym fenomenem" - zaznaczyła. Ekspozycja ma być pierwszą tak obszerną prezentacją dwóch stuleci literwskiej fotografii w Polsce, gdzie - jak zaznaczają inicjatorzy ekspozycji - wciąż pozostaje niedostatecznie rozpoznana.

W obchody jubileuszu włączyło się także Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, które 26 października otworzy wystawę "Try to make it real! But compare to what?". Na ekspozycji zostaną zaprezentowane najważniejsze tendencje oraz postaci współczesnej sztuki litewskiej. Zgodnie z zapowiedziami, pokaz obejmujący m.in. instalacje, wideo i rzeźby ukaże wycinek sztuki litewskiej ostatnich 30 lat, przedstawiając postawy wykorzystujące w sztuce paradoks. Wystawa powstaje we współpracy z Narodową Galerią Sztuki w Wilnie i opiera się na zbiorach tej instytucji oraz kolekcjach prywatnych.

Również jesienią w Galerii Pryzmat ZPAP będzie można zobaczyć prace litewskich akwarelistów, a krakowscy artyści zajmujący się malarstwem akwarelowym będą prezentować obrazy w litewskich Trokach.

Koordynatorem wydarzeń związanych z jubileuszem jest w Polsce Litewski Instytut Kultury. Na Litwie głównymi organizatorami obchodów są wileński samorząd oraz oficjalna agencja rozwoju miasta Wilna Go Vilnius.

Na podstawie: PAP