Kurs Teologiczno-Katechetyczny


Mat. prom. organizatorów
Kurs Teologiczno-Katechetyczny, rozpocznie się w Filii UwB w Wilnie w październiku 2023 roku. To niepowtarzalna okazja dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę teologiczną oraz zdobyć kwalifikacje niezbędne do nauczania religii katolickiej w szkołach.

Oto kilka istotnych informacji o kursie:
  • Rozpoczęcie - październik 2023
  • Rekrutacja - wrzesień 2023
  • Czas trwania - 3 semestry
  • Liczba godzin zajęć - 290 (w tym 50 godzin praktyk w szkole)
  • Odpłatność - bez opłat
  • Liczba miejsc -  25
Kurs przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii UwB w Wilnie oraz osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania religii katolickiej w szkołach. Kurs nie zapewnia przygotowania pedagogicznego!

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w piątki (po południu) i soboty. Zajęcia prowadzić będą przede wszystkim wykładowcy (duchowni) z polskich uczelni, ale także z Archidiecezji Wileńskiej.

Kurs Teologiczno-Katechetyczny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska polskich szkół, w których brakuje katechetów nauczających religii w języku polskim. Został przygotowany na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Rektorem UwB i Arcybiskupem Archidiecezji Wileńskiej.

Chcą, aby ten kurs stał się nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspiracją do dalszego rozwoju zawodowego. Wierzą, że dzięki programowi uczestnicy osiągną swoje cele i staną się cenionymi nauczycielami religii katolickiej.

Osoby zainteresowane udziałem w Kursie Teologiczno-Katechetycznym 2023-2024 serdecznie zapraszają do zapisów we wrześniu 2023 roku. Warto pamiętać, że liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcają do podjęcia decyzji jak najszybciej.

W przypadku potrzeby dodatkowych informacji, prośba zgłaszać się pod numerem telefonu +370 5 276 6739 lub drogą mailową na adres d.blazewicz@uwb.edu.pl.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie proszą o przesłanie swoich danych (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail) na adres e-mail: d.blazewicz@uwb.edu.pl. W treści wiadomości proszą także zawrzeć następujący tekst: "Chcę uczestniczyć w Kursie Teologiczno-Katechetycznym" oraz podać informację o dotychczas zdobytym wykształceniu.

Inf. na podstawie Filii UwB w Wilnie
Data: 
17.09.2023 - 09:00 - 01.10.2023 - 10:00