Latem ruszy urządzanie skweru przy Muzeum Mo


Wizualizacja deptaka przy Muzeum Mo, fot. madeinvilnius.lt
Już tego lata ma się rozpocząć porządkowanie terytorium w okolicach Muzeum Mo w Wilnie – od ul. Pylimo do ul. Mindaugo. Obecne połączenie transportowe pomiędzy ul. Pylimo a ul. Vingrių zostanie zlikwidowane za wyjątkiem dojazdu do muzeum, wprowadzony zostanie też zakaz parkowania samochodów w tym miejscu. Koszt realizacji projektu – ponad 100 tys. euro.
W ciągu dwóch lat planuje się całkowicie odnowić przestrzeń publiczną przy ul. Vingrių.

„Na terytorium dawnych Źródeł Wingierskich mają zostać ustalone miejsca wypływu źródeł w celu ich wyeksponowania i zintegrowania z życiem miasta – zamienione zostaną w obiekty kulturalno-poznawcze. Projektowana przestrzeń publiczna podzielona będzie na poszczególne strefy funkcyjne: przestrzeń ekspozycyjną i tranzytową przestrzeń dla pieszych” – o transformacji terytorium przy Muzeum Mo mówi rzeczniczka prasowa samorządu Neringa Kolkaitė.

Na odcinku od ul. Pylimo do ul. Vingrių powstanie otwarta aleja kawiarni, od ul. Vingrių do ul. Mindaugo będą wyremontowane istniejące schody i urządzony taras widokowy.

Przy doborze zieleńców uwzględnione zostaną warunki klimatyczne oraz odporność roślin na warunki urbanistyczne. Obok basenów i kaskad wodnych będą rosły rośliny trawiaste, na zboczach – kwitnące niskopienne krzewy i rośliny iglaste.


Wizualizacja deptaka przy Muzeum Mo, fot. madeinvilnius.lt

Na podstawie: madeinvilnius.lt