Lewica Polski i Litwy zapowiada współpracę


Fot. lsdp.lt
Na zaproszenie Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej w Wilnie z wizytą gościli przedstawiciele polskiego ugrupowania lewicowego Partii Razem. „Poznajemy się i wygląda, że mamy bardzo dużo wspólnego” – powiedział w rozmowie z Wilnoteką poseł na Sejm RP Maciej Konieczny, członek zarządu krajowego Partii Razem. Polska lewica nie wyklucza m.in. zaangażowania się w najbliższe litewskie wybory parlamentarne.


„Litewscy socjaldemokraci, tak samo jak my, patrzą na lewicową politykę jako na połączenie ambitnych polityk jeżeli chodzi o  państwo dobrobytu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie socjalne, prawa pracownicze, ale także prawa człowieka i politykę dyskryminacyjną” – powiedział Maciej Konieczny. Podkreślił, że „kwestie europejskie są dla nas istotne, ale (…) ważne jest też „dbanie o prawa i interesy polskiej mniejszości narodowej na Litwie”.

„Rozmawialiśmy, że warto by było, żeby tak istotna cześć litewskiego społeczeństwa, jakim jest polska mniejszość, była prezentowana w całym spektrum politycznym” – wskazał Konieczny.

Zdaniem goszczącej w Wilnie posłanki na Sejm RP Pauliny Matysiak, członkini zarządu krajowego Partii Razem, „litewscy socjaldemokraci mogą się przyczynić do rozstrzygania polskich kwestii na Litwie”.

„Ważne jest to, by w litewskim parlamencie interesy Polaków tu na Litwie mogły reprezentować różne ugrupowania – uważa Matysiak. – Jeżeli więcej sił politycznych będzie podnosiło te problemy, to jest większe prawdopodobieństwo, że zostaną one rozstrzygnięte”.

W ocenie przedstawicieli Partii Razem w programie Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej „są kluczowe kwestie dotyczące Polaków”. Goście z zadowoleniem odnotowali, że „Polacy coraz częściej angażują się w politykę socjaldemokratyczną”, a przykładem tego jest osoba Roberta Duchniewicza, prezesa oddziału rejonu wileńskiego partii socjaldemokratycznej.

Partia Razem nie wyklucza, że zaangażuje się w wybory parlamentarne na Litwie, które odbędą się jesienią, ale nie wiadomo „w jakiej to będzie formie, w jakim kształcie”. „Wrócimy do kraju i na spokojnie o tym porozmawiamy” – powiedziała Matysiak.

Goszczący w Wilnie przedstawiciele Partii Razem zapowiedzieli kolejne spotkanie z Litewską Patrią Socjaldemokratyczną, które odbędzie się po stronie polskiej.

Na podstawie: inf. wł.