Linas Linkevičius spotkał się z szefem polskiej dyplomacji w Warszawie


Linas Linkevičius i Jacek Czaputowicz, fot. twitter.com/msz_rp
„Wszystko, co wzmacnia bezpieczeństwo Polski, wzmacnia bezpieczeństwo krajów bałtyckich” – powiedział w czwartek, 5 września, w Warszawie minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius, odnosząc się do współpracy Polski i USA w zakresie obronności. Szef resortu dyplomacji przebywa w Polsce z jednodniową wizytą w związku z doroczną Naradą Ambasadorów RP.Szef MSZ Litwy Linas Linkevičius podkreślił na konferencji prasowej w Warszawie, że Polska i Litwa mają bardzo podobne stanowiska w ocenie wielu kwestii dwustronnych i międzynarodowych. Zwrócił uwagę na historyczne więzi między naszymi państwami. Wskazał m.in. na przypadającą w tym roku 450. rocznicę zawarcia unii lubelskiej.

Szef dyplomacji Litwy odniósł się też do relacji polsko-amerykańskich w zakresie obronności. Jak mówił, „wszystko, co wzmacnia bezpieczeństwo Polski, również umacnia bezpieczeństwo krajów bałtyckich, uzupełniając działania w ramach NATO”.

Zaznaczył, że Litwa zgadza się z polską stroną, iż inicjatywy w zakresie obronności – podejmowane przez Unię Europejską – nie powinny stać w opozycji do Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie powinny naruszać jego jedności. „Wiele wysiłków podejmujemy, aby stosunki transatlantyckie pozostały tak mocne, jak do tej pory” – dodał szef MSZ Litwy.

Deklaracja podpisana w czerwcu w Waszyngtonie przez prezydentów USA i Polski: Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę przewiduje zwiększenie liczby stacjonujących w Polsce żołnierzy co najmniej o 1000, potwierdza też stacjonowanie 4,5 tys. amerykańskich wojskowych w Polsce i zapowiada ulokowanie amerykańskiego dowództwa szczebla dywizji.

Podczas wspólnej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Jacek Czaputowicz mówił o współpracy polsko-litewskiej oraz zbieżności stanowisk obydwu krajów w weilu kwestiach. Zwrócił także uwagę na sprawę dopuszczeniu do użytku na Litwie polskich podręczników. „Oczekujemy na rozwiązanie problematycznych kwestii w zakresie szkolnictwa, pisowni nazwisk czy ustawowego uregulowania spraw ochrony praw mniejszości narodowych. Jednocześnie dziękuję panu ministrowi Linasowi Linkevičiusowi za deklarację dotyczącą pewnego rozwiązania problemu podręczników na Litwie. Jako rozwiązanie tymczasowe Litwa dopuści polskie podręczniki do używania w swoim systemie szkolnictwa” – oświadczył J. Czaputowicz.

L. Linkevičiius oraz minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó są gośćmi tegorocznej Narady Ambasadorów, która trwa od wtorku, 3 września. Ma ona na celu omówienie kierunków polskiej polityki zagranicznej oraz stanu realizacji jej zadań. W tym roku wiele uwagi uczestnicy spotkania poświęcają kwestiom rozwoju nowych technologii, innowacyjnym formom współpracy z Polonią i Polakami za granicą, a także interesom Polski wobec działań ogólnoświatowych mocarstw. Narada potrwa do piątku, 6 września.

Na podstawie: PAP, gov.pl/dyplomacja, twitter.com