Litwa: uczczono Sprawiedliwych wśród Narodów Świata


Fot. lrv.lt
W poniedziałek, 7 listopada, w gmachu Rządu Republiki Litewskiej obyła się uroczystość uhonorowania Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – osób, które podczas II wojny światowej ratowały Żydów prześladowanych przez nazistowskie Niemcy. W imieniu 9 uhonorowanych przyznane przez Państwo Izrael medale i dyplomy honorowe odebrali ich krewni.
Podczas ceremonii uczczeni zostali Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: Kazimieras Ruzgys i Marcijona Ruzgienė, Aksentij Burłakow, Matriona Burłakowa i ich córka Zinaida, Jonas Žvinklevičius i Ona Žvinklevičienė, Marijona Bagurskienė i Juozapas Bagurskas.

W ich imieniu medale i dyplomy honorowe z rąk przebywającego na Litwie przewodniczącego Instytutu Yad Vashem Daniego Dayana odebrali krewni uhonorowanych.

„Zebraliśmy się dzisiaj, by uczcić ludzi, którzy udowodnili, że nie ma okoliczności, w których nie można by było zachować człowieczeństwa. Holokaust był okropną tragedią całego świata. Zburzył iluzję, że imponujące osiągnięcia cywilizacyjne mogą zniweczyć przemoc i nienawiść. W połowie XX wieku w samym centrum Europy wielu ludzi pod wpływem skomplikowanych okoliczności owego czasu bardzo łatwo przystało na zasady brutalnej gry i przydzielone role – kata, ofiary bądź obserwatora.

Jednakowoż była jeszcze jedna grupa, która poprzez swoje wybory udowodniła, że sami tworzymy historię. Ci ludzie nie myśleli o tytułach, nagrodach czy wizerunku na przyszłość – starali się po prostu zachować człowieczeństwo i nie mogli pozostać obojętnymi wobec cierpienia innych” – powiedziała podczas uroczystości premier Ingrida Šimonytė.

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to osoby nieżydowskiego pochodzenia, które podczas II wojny światowej udzielały bezinteresownej pomocy Żydom prześladowanym przez nazistowskie Niemcy.

Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata to honorowe odznaczenie cywilne przyznawane przez Państwo Izrael na podstawie decyzji Instytutu Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie.

Dotychczas tytuł Sprawiedliwego otrzymało ponad 27 tys. osób z 51 krajów, w tym – ponad 900 Litwinów i ponad 7 tys. Polaków (2021). 

Na podstawie: bns.lt, lrv.lt