Litwa w TOP 20 w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej


Fot. facebook.com/LietuvaFB
Litwa wzmacnia pozycję w Indeksie Atrakcyjności Inwestycyjnej. Z raportu EY „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2019” wynika, że według wskaźników bezpośrednich inwestycji zagranicznych Litwa należy do 20 najbardziej atrakcyjnych krajów w Europie i zajmuje na liście 16 miejsce. Najwięcej projektów inwestycyjnych na Litwie zrealizowały USA i Wielka Brytania.
 


W 2018 roku Litwie udało przyciągnąć maksymalną liczbę projektów – 83. Jest to o 10 proc. więcej niż przed rokiem. Dwie trzecie z nich to nowe projekty inwestycyjne. Dzięki inwestycjom zagranicznym na Litwie stworzonych zostało łącznie ponad 5 tys. nowych miejsc pracy.

„Są to wyniki długoterminowych i celowo ukierunkowanych działań litewskich instytucji. Starania na rzecz zapewnienia korzystnych warunków dla tworzenia międzynarodowych centrów usług, startupów finansowych lub inwestycji typu greenfield przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności kraju dla inwestorów zagranicznych nawet w tak trudnej rzeczywistości geopolitycznej” – powiedział Linas Dičpetris, szef EY Consulting w krajach bałtyckich.

Z badań wynika, że najwięcej projektów inwestycyjnych na Litwie zrealizowały USA i Wielka Brytania – po 14. Na drugim miejscu są Niemcy – 7 projektów, następnie Szwecja – 5. Co ciekawe, Litwa przyciągnęła uwagę inwestorów z krajów, które od dawna tu nie inwestowały: Islandii, Luksemburga, Monako i Tajlandii.

Polska pod względem atrakcyjności inwestycyjnej jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast w przypadku całego kontynentu – zajmuje szóstą lokatę. Na 1598 bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie, do Polski trafiły 272.

W 2018 roku w Europie odnotowano 6 tys. 356 nowych inwestycji bezpośrednich (BIZ). Pomimo że w ujęciu rocznym, jest to spadek o 4 proc. rok do roku, to i tak drugi najwyższy wynik od 2000 roku. Liderami są Wielka Brytania (1054 BIZ), Francja (1027 BIZ), która po raz pierwszy od 2010 roku wyprzedziła Niemcy (973 BIZ), spychając je na ostatnią pozycję na podium. Węgry odnotowały 101 BIZ i znalazły się na 15. miejscu zestawienia, a Czechy z 65 bezpośrednimi inwestycjami uplasowały się na 20. pozycji.

Badanie EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019” składa się z dwóch części: danych gromadzonych w ramach EY European Investment Monitor przy współpracy z OCO o inwestycjach zagranicznych w Europie w roku 2018 oraz badania postrzegania przez inwestorów zagranicznych poszczególnych krajów oraz miast.

Firma EY specjalizuje się w doradztwie podatkowym, biznesowym i transakcyjnym oraz usługach audytorskich. Zatrudnia ponad 260 tys. pracowników w ponad 150 krajach.

Na podstawie: bns.lt, wgospodarce.pl