Litwie grozi niż demograficzny


Fot. lsveikata.lt
Szacuje się, że już w bieżącym roku na Litwie odnotowana zostanie najniższa liczba urodzeń w ciągu ostatnich 60 lat - ma się urodzić zaledwie około 29 tys. dzieci. Do 2021 r. największy spadek liczby urodzeń prognozowany jest w Wisagini (Visaginas) – o 31,36 proc., wzrost tymczasem odnotują jedynie rejony kłajpedzki i kowieński. Z rejonów Wileńszczyzny najniższy spadek prognozowany jest dla rejonu wileńskiego – o 4,99 proc.

O zbliżającym się nowym kryzysie demograficznym świadczą przeprowadzone przez docenta Katedry Geografii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wileńskiego Rolandasa Tučasa dane Prognozy Zmian Struktury Demograficznej Wieku Mieszkańców Litwy w latach 2017–2021.

Według naukowca w omawianym okresie liczba urodzeń na Litwie będzie co roku spadała o około 800–1000. W roku bieżącym w kraju ma się urodzić około 29 tys. dzieci i może to być najmniejsza liczba urodzeń od początku lat 50. minionego wieku.

Dotychczas, jak wynika z danych Departamentu Statystyki Litwy, najniższą liczbę urodzeń odnotowano w 2005 roku – 29 510.

Zdaniem naukowca spadek liczby urodzeń w pierwszej kolejności prognozowany jest w samorządach rozlokowanych dalej od dużych miast, jednak pod koniec omawianego okresu spadek urodzeń prognozowany jest też we wszystkich dużych miastach. Według prognoz liczba urodzeń będzie rosła jedynie w rejonach kłajpedzkim i kowieńskim. Związane jest to z dość szybkim procesem urbanizacji tamtejszych miejscowości podmiejskich, w których osiedlają się mieszkańcy najważniejszej grupy reprodukcyjnej – w wieku 27–38 lat.

Podobne tendencje charakterystyczne są również dla innych rejonów rozlokowanych wokół dużych miast – wileńskiego, szawelskiego, poniewieskiego i olickiego, tam jednak liczba mieszkańców w wieku reprodukcyjnym nie będzie rosła, a nieco się zmniejszy, przez co zmniejszy się również liczba urodzeń.

Jednakowoż największy spadek liczby urodzeń w latach 2017–2021 prognozowany jest w Wisagini (Visaginas) i rejonie rakiskim (Rokiškio rajonas) – odpowiednio o 31,36 proc. i 22,17 proc. Znacznie zmniejszy się liczba urodzeń również w rejonach kupiskim (Kupiškio rajonas) – o 21,37 proc. i jurborkskim (Jurbarko rajonas) – o 20,31 proc.

W przeważającej części kraju spadek urodzeń prognozowany jest w przedziale od 10 do 20 procent.

W rejonie wileńskim natomiast liczba urodzeń ma być mniejsza o 4,99 proc., w rejonie szyrwinckim (Širvintų rajonas) – o 9,22 proc., w Wilnie – o 9,39 procent. Z rejonów Wileńszczyzny bardziej znaczący spadek prognozowany jest dla rejonów trockiego (o 12,8 proc.), solecznickiego (o 14,29 proc.), święciańskiego (o 14,85 proc.).

Największy wpływ na spadek liczby urodzeń mają dwie przyczyny – zmiana struktury demograficznej mieszkańców (szybki spadek liczby mieszkańców w wieku reprodukcyjnym) oraz wydłużanie się średniego wieku kobiet rodzących oraz rodzących po raz pierwszy.

Badanie wykazało, że średni wiek kobiet zostających po raz pierwszy matkami w 2016 r. wynosił 27,3 roku, średni wiek rodzących – 29,7.

Na podstawie: delfi.lt