Litwini w Polsce obchodzili Dzień Koronacji Króla Mendoga


Na cmentarzu w Berżnikach, fot.urm.lt
Uroczystości z okazji Dnia Koronacji Króla Mendoga odbyły się 6 lipca w Polsce. Na obchody przyjechał minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius. Spotkał się z przedstawicielami powiatu sejneńskiego. Z powodu pandemii święto zostało ograniczone do odśpiewania hymnu Republiki Litewskiej.
 
 
 
 
Litwini mieszkający w Polsce, głównie na Sejneńszczyźnie, 6 lipca w Sejnach i w Puńsku obchodzili Święto Koronacji Króla Mendoga. W uroczystościach uczestniczył szef litewskiego MSZ Linas Linkevičius. Podczas spotkania z burmistrzem Sejn Arkadiuszem Nowalskim i przedstawicielami powiatu sejneńskiego minister rozmawiał o możliwościach wzmocnienia litewsko-polskiej współpracy regionalnej. 
 
„W najbliższym czasie mają być zawarte odpowiednie porozumienia transgraniczne, które będą regulowały współpracę między służbami specjalnymi w sytuacjach kryzysowych, dotyczącą ruchu na przejściach granicznych i przemieszczania sprzętu. Powiat sejneński i rejon łoździejski znajdują się w centrum tzw. Przesmyku Suwalskiego, dlatego musimy zwiększyć odporność mieszkańców na różnego rodzaju zagrożenia, zorganizować wspólne szkolenia, zapewnić niezbędne środki ochronne. Musimy także współpracować przy ocenie możliwych incydentów w niebezpiecznej elektrowni atomowej w Ostrowcu” – mówił minister Linas Linkevičius. Minister podkreślił ważność współpracy litewskich i polskich ekspertów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie.
  
Litwini mieszkający w Polsce zgromadzili się o godz. 21.00 pod pomnikiem biskupa Antanasa Baranauskasa, aby odśpiewać Pieśń Narodową Litwy. Podobnie było w Puńsku – przy jeziorze Punia. Szef litewskiego MSZ oddał hołd pamięci na cmentarzu w Berżnikach na pograniczu polsko-litewskim, gdzie stoi pomnik poświęcony ofiarom bitwy.
 
Na podstawie: urm.lt, PAP