Litwini zadowoleni z obchodów 16 Lutego


Obchody 100-lecia odbudowy państwa pod Domem Sygnatariuszy w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Trzy czwarte Litwinów uważa, że tegoroczne obchody 100-lecia odbudowy państwa litewskiego były udane – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Sekretariatu ds. Stulecia Odbudowy Państwa przez firmę Kantar TNS. Dla coraz większej liczby mieszkańców kraju rocznica ta staje się osobiście ważna.


Rosnąca liczba mieszkańców Litwy uważa Dzień Odbudowy Państwa za ważny dla nich samych osobiście, a potrzeba jego uroczystego świętowania rośnie. Aż 75 proc. ankietowanych uważa, że stulecie świętowane było z sukcesem. Odsetek ten znacznie wzrósł wśród osób w wieku 26–40 lat, osiągając wynik 70 proc.

Ogólnie za osobiście ważne litewskie święto uznało o 8 proc. badanych więcej niż podczas poprzedniego sondażu (obecnie 68 proc.). Święto obchodzone 16 lutego zajęło 3. miejsce na liście świąt ważnych prywatnie. Wyprzedziły je tylko Boże Narodzenie i Wielkanoc.

„Zmiany w ocenie wartości są czasochłonne, dlatego wyniki sondażu naprawdę cieszą – statystycznie wzrost poczucia ważności tego dnia jest zauważalny we wszystkich grupach mieszkańców. Prawdopodobnie wpływ na to miał celowy przekaz związany ze stuleciem, który odbywał się różnymi kanałami i docierał do różnych grup wiekowych” – wyniki sondażu skomentowała kierowniczka Kantar TNS Jurgita Račkutė-Vilimė.

Sondaż pokazał, że większość mieszkańców Litwy wie o stuleciu i co dzień 16 lutego oznacza, ale wciąż wielu z nich myli daty świąt odbudowy państwa litewskiego (Lietuvos valstybės atkūrimo diena, 16 lutego) i odzyskania przez Litwę niepodległości (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, 11 marca). 53 proc. ankietowanych wskazało 16 lutego jako dzień odbudowy państwa litewskiego, zaś 36 proc. uznało, że jest to rocznica odzyskania niepodległości.

Stulecie odbudowy państwa litewskiego większość badanych świętowała w gronie najbliższych: z członkami rodziny i przyjaciółmi, biorąc udział w oficjalnych wydarzeniach. Największą popularnością cieszyło się wśród nich rozpalenie stu symbolicznych ognisk na alei Giedymina w Wilnie (55 proc.) oraz udział w pochodzie „Szlakiem państwowości” (51 proc.). Ponad połowa ankietowanych składała sobie okolicznościowe życzenia (56 proc.) oraz oglądała ceremonię podniesienia flagi Litwy (54 proc.).

O przynajmniej jednym wydarzeniu rocznicowym słyszało 83 proc. ankietowanych. Informacje docierały do większości za pośrednictwem radia i telewizji (68 proc). W porównaniu z ubiegłorocznymi danymi wzrosła także liczba informacji pozyskiwanych z portali internetowych (z 42 do 54 proc.), prasy (z 30 do 42 proc.), mediów społecznościowych (z 28 do 41 proc.) oraz zdobywanych od znajomych (z 13 do25 proc.) i podczas samych wydarzeń (z 12 do 25 proc.).

Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone przez firmę Kantar TNS w dniach 13–19 marca br.

Na podstawie: BNS