Mała Olimpiada Języka Polskiego


Fot. wilnoteka.lt
W tegorocznej edycji Małej Olimpiady Języka Polskiego wzięło udział 63 dzieci z 28 szkół rejonu wileńskiego. Olimpiadzie przyświecało motto - słowa poety Leopolda Staffa: "Bądź z serca pozdrowiona, ojczysta święta mowo! Niby łańcuchem złotym wiążą nas twoje słowa".
Zmagania młodych mistrzów mowy ojczystej przebiegały w murach Szkoły Podstawowej w Mościszkach. Małą Olimpiadę Języka Polskiego zorganizował Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Przewodniczącą komisji sprawdzającej była Halina Rawdo, dyrektor Szkoły Średniej w Bujwidzach. Podkreśliła ona, że język ojczysty jest językiem serca i duszy, i przekazała członkom komisji teksty dyktand oraz tematy prac pisemnych. W tegorocznej edycji rejonowego szczebla olimpiady udział wzięli reprezentanci 28 szkół.

Uczniowie klas 5-8 musieli się wykazać, pisząc dyktando. Temat sprawdzianu dla młodszych reprezentantów, z klas 5-6, brzmiał "W kopalni soli". Z kolei nieco starsi uczniowie (klas 7-8) sprawdzili się w dyktandzie pod tytułem "Marzenia".

Uczniowie klas 9-10 dostali do wyboru pięć tematów, na których pisemne rozwinięcie mieli 3 godziny.

Lista tematów:
1. Napisz rozprawkę na temat: W jakich sytucjach młodzi ludzie powinni mówić "nie" i dlaczego?
2. Napisz artykuł do gazety o problemach zanieczyszczenia środowiska w twej miejscowości. 
3. Napisz opowiadanie, którego motto będzie brzmiało: Kto chce prędko coś uczynić, musi tęgo pracować i nie tracić czasu.
4. Napisz list do człowieka oczekującego pomocy - chorego, samotnego i odrzuconego.
5. Napisz pracę twórczą w dowolnej formie na temat: Szkoła moich marzeń.

Wszyscy uczestnicy "małej" olimpiady otrzymali dyplomy uznania i książki. Laureaci natomiast mają zostać uhonorowani na Konferencji Polonistów.

Na podstawie: vilniaus-r.lt