Małopolska broni Polaków na Litwie


Sejmik Województwa Małopolskiego podczas obrad, fot. malopolska.pl
Głos w obronie polskiej oświaty na Litwie płynie również z Krakowa, z Małopolski. Radni tamtejszego sejmiku apelują do polskich władz o podjęcie działań zmierzających do przekonania władz Republiki Litewskiej do zmiany zapisów ustawy o oświacie w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach. Poniżej publikujemy treść rezolucji Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjętej w ostatni poniedziałek.
Rezolucja Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011

W sprawie nauczania języka polskiego w szkołach w Republice Litewskiej

Sejmik Województwa Małopolskiego, zgodnie z Deklaracją nr 1/11 Sejmiku województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie objęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego Patronatu Honorowego nad Polonią i Polakami za granicą, w oparciu o zapisy art. 18 pkt. 13 oraz art. 75, 76, 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz o Uchwałę Nr XXII/305/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2008, w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Małopolskiego dotyczącej, w szczególności współpracy z Polonią i Polakami poza granicami Polski, wyraża obawę o prawa i tożsamość Polaków mieszkających na Litwie po wejściu w życie na terytorium Republiki Litewskiej zapisów nowej ustawy o oświacie.

Mając na względzie wielowiekową spuściznę Polaków litewskich Sejmik województwa Małopolskiego zwraca się do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działań zmierzających do przekonania Władz Republiki Litewskiej do zmiany zapisów ustawy o oświacie w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach. Prawo do nauczania języka macierzystego nie może być naruszane przez doraźne względy polityczne. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polacy na Litwie mają prawo do poznawania języka macierzystego, którego gwarancją powinny być również zapisy ustaw stanowionych przez litewski sejm. Brak uznania praw mniejszości polskiej na Litwie przez władze litewskie może być zarzewiem sporów, wpływających negatywnie na relacje między Polską a Litwą.

Przez wzgląd na czterowiekową wspólnotę, należących do najdłuższych w Europie Unię Polsko-Litewską, spuściznę Jagiellonów oraz dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje o pilne podjęcie działań prowadzących do przywrócenia Polakom – obywatelom litewskim – prawa do nauczania języka polskiego w szkołach, analogicznie do prawa Litwinów w Polsce.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Rezolucję otrzymują:

Prezes Rady Ministrów RP
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Minister Spraw Zagranicznych RP
Parlamentarzyści Małopolski

Na podstawie: polskiekresy.pl
 

Komentarze

#1 Do Pawla: zapraszam Cie do

Do Pawla: zapraszam Cie do Texasu, ja pokrywam wszystkie koszty. Bedziesz prawdopodobnie lacial przez N. Jork. Oplace Ci bilet w obydwie strony.
Wyzywienie masz i barek zapewniony, pokryje Ci koszty ubezp. medycznego. Zapraszam na tydzien. Przejedziesz sie moja S-80, automat, zabiore Cie na rodeo, zobaczysz pola naftowe, jak chlopaki ciagna rope, zawitamy do barow kowbojskich na przednie piwo z Milwaukee. Dasz w pier.... moim ruskim sasiadom, jak Ci nie dopasza. Daj mi tylko Twoje dane, abym mogl Ci wyslac zaproszonko. Gosciu, pogadasz z mymi straymi polskimi kombatantami, ktorzy mysla takimi kategoriami politycznymi jak Ty. Zdecyduj sie i daj znac. Serdecznie zapraszam, Dallas Kowboj.

#2 Do Pawla: zapraszam Cie do

Do Pawla: zapraszam Cie do Texasu, ja pokrywam wszystkie koszty. Bedziesz prawdopodobnie lacial przez N. Jork. Oplace Ci bilet w obydwie strony.
Wyzywienie masz i barek zapewniony, pokryje Ci koszty ubezp. medycznego. Zapraszam na tydzien. Przejedziesz sie moja S-80, automat, zabiore Cie na rodeo, zobaczysz pola naftowe, jak chlopaki ciagna rope, zawitamy do barow kowbojskich na przednie piwo z Milwaukee. Dasz w pier.... moim ruskim sasiadom, jak Ci nie dopasza. Daj mi tylko Twoje dane, abym mogl Ci wyslac zaproszonko. Gosciu, pogadasz z mymi straymi polskimi kombatantami, ktorzy mysla takimi kategoriami politycznymi jak Ty. Zdecyduj sie i daj znac. Serdecznie zapraszam, Dallas Kowboj.

#3 jakieś kurna sejmiki,

jakieś kurna sejmiki, wojedzwodziki, premierki, i prezydenciki (miasteczek) się bronią, ale sejm, premier i prezydent rozumieją braci Litwinów.

#4 podziękowania można

podziękowania można wysyłać;
urzad@malopolska.mw.gov.pl

#5 Należy zaznaczyć ,że Litwini

Należy zaznaczyć ,że Litwini w RP nie wyrazili dotąd potrzeby pobierania nauki w języku litewskim na lekcjach historii i geografii, a prawie o wszystkim decydują rodzice i litewskie samorządy w RP.Polacy na LT wręcz przeciwnie,pomimo wielu protestów (60 000 podpisów) ,zostali przymuszeni ustawą do ograniczenia nauki w języku ojczystym na korzyść litewskiego.

„Prawdziwe zwierciadło PL-LT”
Wiele mówi się ostatnio o parytecie w oświacie mniejszości narodowych na LT i w PL.
Strona litewska parytet ten stosuje bardzo wybiórczo , tylko tam , gdzie jest jej wygodnie i nie zauważa w ogóle najistotniejszych różnic.Strona litewska słowo parytet używa jako koronnego argumentu by POGORSZYĆ sytuację oświaty polskiej na LT.
Nie musimy przecież tłumaczyć, że parytet stosowany negatywnie jest wielkim błędem i powoduje uzasadnione poczucie krzywdy. W cywilizowanej Europie POGARSZANIE sytuacji autochtonicznych mniejszości narodowych jest nie do przyjęcia.
Stosując powyższe krytaria wypada zatem zaproponować w pierwszej kolejności:
1*
Status placówek mniejszości narodowych dla polskich placówek oświatowych i kulturowych i związane z tym przywileje (jak odpowiednio u Litwinów w RP)
2*
Przywrócenie obowiązku egz. z jęz.ojczystego na maturze i liczenie się oceny do średniej ocen na egz. dojrzałości(jak odpowiedniou Litwinów w RP)
3*
Przekazanie wszystkich publicznych placówek oświatowych(w tym tzw. szkół powiatowych-rządowych), przedszkoli,domów dziecka, pod zarząd demokratycznie wybranym samorządom.(jak odpowiednio u Litwinów w RP).
4*
Oficjalne zezwolenie na symbolikę narodową w szkołach i na zewnątrz szkół (flaga , godło państwowe, hymn).(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
5*
Dokumentacja szkolna w jęz. ojczystym(jak wolno Litwinom w RP)
6*
W dzienniczkach uczniów w rubryce jęz. ojczysty – język polski, a nie jak dotąd litewski,a polski jako jęz. obcy.(jak odpowiednio u Litwinów w w RP)
7*
Identyczne zasady finansowania szkół i przedszkoli poprzez samorządy, taki sam poziom koszyka ucznia (150-300% jak odpowiednio u Litwinów w RP).
8*
Zerwanie ze skandalicznym tworzeniem konkurencyjnych szkół litewskich (dodatkowo poza już istniejącymi samorządowymi) na terenach, gdzie zwarcie zamieszkują Polacy.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
9*
Wybudowanie sieci szkół i przedszkoli na terenach ,gdzie żyją Polacy , a nie mają w ogóle dostępu do polskich przedszkoli i szkół(patrz komentarze pod artykulem „W spisie stawiam na Polskość” w Kurier Wileński. Dotyczy między innymi Kowna, Kowieńszczyzny, Laudy, Suwalszczyzny, Jonawy i każdego większego miasta na LT,gdzie żyją Polacy(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
10*
Pedagodzy mogą się kształcić w kraju macierzystym i tam zdobywać dyplomy(jak odpowienio u Litwinów w RP)
11*
Dodatki finansowe dla pedagogów pracujących w placówkach mniejszości narodowych.(jak odpowiednio u Litwinów w RP).
12*
Możliwość przerzucania koszyczka uczniów.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
13*
Najważniejsze decyzje pozostawia się rodzicom, środowiskom szkolnym, organizacjom mniejszości, samorządom (jak odpowiednio u Litwinów w RP)
14*
W szkołach litewskich(na całej Lietuvii) jako język obcy ( na życzenie) język polski(jak litewski, na życzenie,w szkołach litewskich w RP)
15*
Tłumaczenie wszystkich podręczników i ćwiczeniówek na język polski.
16*
Wzięcie poprawki na otoczenie, w którym żyją uczniowie obu mniejszości.W Polsce język litewski jako pomocniczy, dwujęzyczność nazw ulic, miejscowości i wszelkiej informacji.Każdy może sobie wywiesić litewską flagę i z nią się przespacerować itd.
Na Litwie zakazy,nakazy, sądy, nagonka medialna,kary pieniężne.
Litewski uczeń w RP wychodząc ze szkoły widzi litewską nazwę ulicy,po litewsku reklamy w sklepach,po litewsku informację turystyczną,po litewsku menu w restauracjach i kawiarniach,napisy na pomnikach narodowych bohaterów.Jak spojrzy do swojej legitymacji szkolnej, to wolno mu tam mieć swoje litewskie imię i nazwisko.
A co widzi polski uczeń po wyjściu ze szkoły? Jeżeli zobaczy jakiś napis po polsku ,to jest on nielegalny i obłożony grzywnami.

Równanie może być tylko w górę, nigdy w dół.

Parytet pozytywny, nigdy negatywny

#6 Tak powinny zareagować

Tak powinny zareagować wszystkie sejmiki w Polsce.Cała odpowiedzialność za to co się dzieje na LT spoczywa na polskich najwyższych władzach.Polacy na LT robią co mogą , ale sami nie dadzą rady mając przeciwko sobie cały litewski aparat państwowy.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.