Matura z litewskiego - już po egzaminie!


Fot. wilnoteka.lt
Co przynosi człowiekowi spokój? Dlaczego dla człowieka ważne jest jego pochodzenie? Traktowanie człowieka z pogranicza społecznego w literaturze litewskiej. Wilno w literaturze litewskiej. Takie tematy mieli do wyboru tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z języka litewskiego i literatury. Egzamin z języka litewskiego jest najważniejszym przedmiotem na maturze, gdyż w zasadzie decyduje o tym, czy maturzysta dostanie się na studia bezpłatne.
Egzamin z języka litewskiego jest obowiązkowy - bez niego niemożliwe jest uzyskanie świadectwa dojrzałości. Do egzaminu na poziomie państwowym przystąpiło 18 759 maturzystów, na poziomie szkolnym - 12 643. W tej ogólnej liczbie było około tysiąca abiturientów szkół polskich na Litwie. Już od kilku lat maturzyści szkół mniejszości narodowych, w tym szkół polskich na Litwie, zdają egzamin z języka litewskiego na takich samych zasadach, jak uczniowie szkół litewskich. Egzamin został ujednolicony w 2013 r. 

W tym roku maturzyści mieli do wyboru 4 tematy: 2 wymagające formy rozprawki krytycznej, a 2 - analizy i interpretacji dzieła literackiego. W wypracowaniu należało powołać się na utwory trzech litewskich pisarzy. Pierwszy temat brzmiał: "Kas žmogui teikia ramybę?" (Co przynosi człowiekowi spokój?). Rozwinąć temat należało w oparciu o życie i twórczość Antanasa Baranauskasa, Juozasa Tumasa-Vaižgantasa, Jonasa Aistisa. Drugi temat: "Kodėl žmogui svarbi jo kilmė?" (Dlaczego dla człowieka ważne jest jego pochodzenie?) - należało przedstawić w oparciu o życie i twórczość Jonasa Radvanasa, Šatrijos Ragany i Czesława Miłosza. Piszący wypracowanie na temat literacki: "Požiūris į visuomenės paribio žmogų lietuvių  literatūroje" (Traktowanie człowieka z pogranicza społecznego w literaturze litewskiej) musieli wykorzystać utwory Jonasa Biliūnasa, Jurgisa Savickisa lub Marcelijusa Martinaitisa. Ci, którzy wybrali drugi temat: "Vilnius lietuvių literatūroje" (Wilno w literaturze litewskiej), musieli sięgnąć do twórczości Maironisa, Judity Vaičiūnaitė lub Jurgisa Kunčinasa. 

Wypracowanie musiało zawierać co najmniej 500 słów. Na napisanie pracy maturzyści mieli 4 godziny. Niektórzy maturzyści opuścili salę egzaminacyjną po niespełna trzech godzinach, część - wykorzystała cały wyznaczony czas. 

W ocenie maturzystów Gimnazjum im. Jana Pawła II, którzy egzamin zdawali w budynku żydowskiej szkoły - Gimnazjum Szaloma Aleichema ORT, tematy nie były trudne, a autorzy - znani. Większość rozmówców Wilnoteki pisała rozprawkę krytyczną.

  

Zarówno podczas państwowego, jak i podczas szkolnego egzaminu uczniowie mogli korzystać ze słowników języka litewskiego i słownika polsko-litewskiego lub rosyjsko-litewskiego.

Aby zaliczyć egzamin z języka litewskiego, trzeba uzyskać co najmniej 30 procent punktów. Wyniki egzaminu państwowego zostaną ogłoszone 3 lipca, natomiast szkolnego - 16 czerwca. Dla tych maturzystów, którzy zamierzają studiować na Litwie, nie będzie to czas łatwy i spokojny - od oceny zależy, czy dostaną się na studia bezpłatne. Matura z litewskiego jest decydująca nawet w przypadku studiów medycznych - jeśli oceny z chemii i biologii są bardzo wysokie, niska ocena z litewskiego przekreśla szanse dostania się na oblegane kierunki medyczne.

W rozmowie z Wilnoteką maturzyści przyznali więc, że musieli sporo czasu i wysiłków poświęcić na opanowanie literatury litewskiej, nawet kosztem innych przedmiotów.

Ci, którzy wybierają się na studia za granicą, mogli się ograniczyć do egzaminu szkolnego, ale - jak mówią - zagrały ambicje.


Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz