Mieszkańców Solecznik jest coraz mniej *


Z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Solecznikach wynika, że w ubiegłym roku na świat przyszło 367 maluchów, których zameldowano w rejonie solecznickim. Liczba zgonów (595) w rejonie przewyższa jednak liczbę urodzin prawie dwukrotnie.
Wzrost liczby urodzin, jaki obserwowano w rejonie od kilku lat, został przerwany w roku ubiegłym. W 2009 roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował o 25 aktów urodzin mniej niż w roku 2008.

Zmniejszyła się też liczba ślubów – w roku 2009 pożycie małżeńskie rozpoczęło 127 par, czyli o 66 par mniej niż przed dwoma laty. Mniej więcej na tym samym poziomie pozostaje liczba rozwodów: w roku 2009 odnotowano 87 rozwodów, w 2008 roku rozstały się 83 pary. Mimo rosnącego niżu demograficznego w ubiegłym roku zarejestrowano mniej zgonów niż w roku 2008. W roku 2009 zmarło 595 mieszkańców rejonu, przed dwoma laty zaś zarejestrowano 674 akty zgonu.

Inf. rejonu solecznickiego