Mieszkania socjalne dla rodzin wielodzietnych


Fot. wilnoteka.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że do użytku rodzin wielodzietnych, zamieszkałych w rejonie, oddano kolejne mieszkania socjalne. Trzy mieszkania, nabyte z budżetu samorządu, przypadły wielodzietnym rodzinom z Mickun, Pogir i Rudominy. Kolejne, czwarte mieszkanie, ma wkrótce zostać przekazane rodzinie wielodzietnej z Mejszagoły. Ogółem w rejonie wileńskim na mieszkania socjalne czeka 585 mieszkańców (rodzin).
Władze rejonu wileńskiego kontynuują aktywne działania w zakresie polityki socjalnej. Wzorem poprzednich lat, na potrzeby rodzin wielodzietnych zamieszkałych w rejonie, ze środków budżetowych samorządu nabyto kolejne mieszkania socjalne. Dwa mieszkania trzypokojowe i jedno dwupokojowe oddano do użytku rodzin wielodzietnych z Mickun, Pogir i Rudominy. Klucze do kolejnego dwupokojowego lokum zostaną wkrótce przekazane rodzinie wielodzietnej z Mejszagoły.

W ubiegłym roku, dzięki staraniom Samorządu Rejonu Wileńskiego, do mieszkań socjalnych wprowadziło się siedem rodzin. Mieszkanie jednopokojowe na okres jednego roku przydzielono mieszkance gminy Mariampol, która ucierpiała na skutek pożaru. Kolejne dwa mieszkania jednopokojowe wyremontowano i przydzielono według sporządzonych list (listy ogólnej i listy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie rejonu wileńskiego) najbardziej potrzebującym mieszkańcom rejonu.

W mieszkaniu znajdującym się w gminie Pogiry zamieszkała mieszkanka gminy Zujuny, natomiast w Niemieżu - mieszkanka gminy Bezdany. Pięcioosobowa rodzina została przeniesiona z domu w Niemenczynie do dwupokojowego mieszkania socjalnego także w Niemenczynie. Trzy inne rodziny otrzymały pokoje w internatach - w Niemenczynie, Mejszagole i we wsi Tuszczewle (gmina Niemenczyn).

Na podstawie: vilniaus-r.lt