Milena Pietkiewicz Małym Mistrzem Ortografii


Dyktando dla uczniów klas 4, fot. wilnoteka.lt
Milena Pietkiewicz z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach zdobyła tytuł Małego Mistrza Ortografii w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i Szkołę im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Dyktando pisało 45 uczniów klas 4 ze szkół Wilna i Wileńszczyzny.Konkurs – dyktando dla uczniów klas 4 został zorganizowany po raz pierwszy. „Dotychczas »Macierz Szkolna« organizowała dyktando dla klas 10. Jednak postanowiliśmy, że warto, by również klasy 4, które akurat skończą kurs szkoły początkowej, też miały swoje eliminacje” – witając uczestników i ich nauczycieli, powiedział Walery Jagliński, dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego.

Jak głosi regulamin, celem konkursu jest propagowanie języka polskiego, uświadamianie uczniom potrzeby dbania o poprawność języka ojczystego, zachęcenie do samodzielnego pogłębiania wiedzy językowej i stworzenie możliwości zaprezentowania swoich umiejętności ortograficznych.

Zdaniem Józefa Kwiatkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, duże zainteresowanie udziałem jest dowodem na to, że taki konkurs jest potrzebny. „Dyktando pisało 45 uczniów klas 4. Aktywnie uczestniczyły szkoły rejonów wileńskiego, solecznickiego, uczniowie przyjechali nawet z niewielkich szkół z odległych miejscowości. Gospodarze – Szkoła im. Szymona Konarskiego – zadbali o sprawną organizację” – powiedział Józef Kwiatkowski.

Zanim dzieci pisały dyktando, nauczyciele mieli zajęcia metodyczne. Wypełniony został też czas oczekiwania na wyniki: uczestnicy zostali zaproszeni na warsztaty i poczęstunek.

Tytuł Małego Mistrza Ortografii komisja sprawdzająca pod przewodnictwem doc. dr Barbary Dwilewicz z Centrum Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie przyznała Milenie Pietkiewicz z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Danuta Tomaszewicz). 

Wyróżnienie za najlepszą pracę w rejonie wileńskim otrzymał Albert Romanowicz ze Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy (nauczycielka Greta Wedzińska); wyróżnienie za najlepszą pracę w rejonie trockim – Anna Baranowska ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (nauczycielka Wioletta Naumowicz); wyróżnienie za najlepszą pracę w rejonie święciańskim – Gabriela Stasiewicz z Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu (nauczycielka Rita Słoboda). Wyróżnieni zostali również Gabriela Bazurina z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Teresa Mojsiewicz) i Adrian Łausz ze Szkoły na Lipówce w Wilnie (nauczycielka Helena Klimowicz).

Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz