Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 29 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 29 migrantów. Nie było żadnej osoby, która zostałaby wpuszczona na Litwę ze względów humanitarnych, w piątek, 26 listopada, poinformowała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Od 2 sierpnia br. zawrócono już ponad 7,4 tys. osób, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską.
Jak informuje Służba Ochrony Granicy Państwowej, we czwartek, 25 listopada, późnym wieczorem podczas patrolowania w rejonie orańskim (Varėna) przy granicy z Białorusią funkcjonariusze zauważyli uszkodzone zasieki z concertiny. Dostrzeżono też świeże ślady obuwia, prowadzące z Białorusi na Litwę i z powrotem.

„Okolice miejsca dokładnie sprawdzili kynolodzy ze Służby Ochrony Granicy Państwowej, na terytorium Litwy nie natknięto się jednak ani na kolejne ślady, ani na osoby, ani na przedmioty. Przypuszczalnie osoby, które przecięły concertinę, weszły na terytorium Litwy, nie zaryzykowały jednak, by pójść dalej i wróciły na Białoruś” – głosi komunikat Służby Ochrony Granicy Państwowej.

Wkrótce po zdarzeniu pogranicznicy po stronie białoruskiej w pewnej odległości od granicy dostrzegli kilka osób, które rozpalały ognisko.

We czwartek w półprzyczepie ciężarówki jadącej z Białorusi do Włoch litewscy pogranicznicy natknęli się na czterech Irakijczyków.

„O migrantach poinformowano białoruskich pograniczników, którzy we czwartek odmówili przyjęcia migrantów z powrotem” – podaje Służba Ochrony Granicy Państwowej.

Jak podają litewscy pogranicznicy, zgodnie z ustalonym trybem ws. podobnych incydentów decyzję podejmują pełnomocnicy graniczni obu państw.

Minioną noc nielegalni migranci spędzili na punkcie kontroli granicznej w Miednikach.

Kierowcy, Białorusina, na Litwę również nie wpuszczono. We czwartek wieczorem wrócił ciężarówką z półprzyczepą na Białoruś.

Od 2 sierpnia br., kiedy to funkcjonariusze Służby Ochrony Granicy Państwowej otrzymali prawo do niewpuszczania na terytorium Litwy osób, które przekroczyły granicę w niedozwolonych miejscach, udaremniono ponad 7,4 tys. prób przejścia na terytorium Litwy. 

W tym roku na Litwę (stan na 26 listopada) trafiło 4 277 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (952) i solecznickim (931). Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 847).

Na podstawie: bns.lt, osp. stat.gov.lt