Mniejszości narodowe w spisie ludności 2021


Fot. wilnoteka.lt
Szanowni Państwo, jak już podawaliśmy wcześniej, w przyszłym miesiącu Departament Statystyki przeprowadzi powszechny spis ludności i mieszkań. Tym razem jednak spis będzie się różnił od tych poprzednich – wszystkie dane zostaną automatycznie pobrane z oficjalnych rejestrów i państwowych systemów danych.
Wśród pobieranych danych znajdą się też informacje dotyczące narodowości mieszkańców Litwy, jednak wielu mieszkańców w bazach danych nie ma określonej narodowości. Wyniki spisu mogą zatem wykazać, że Litwę zamieszkuje zaledwie znikomy odsetek mniejszości narodowych, w tym Polaków. To z kolei może wpłynąć na decyzje polityczne, jakie będą zapadały w sprawach mniejszości na Litwie.

Warto zatem wykorzystać okres kwarantanny i międzyświątecznej chwili wytchnienia do załatwienia ważnej formalności - wniesienia wpisu o swojej narodowości do państwowych rejestrów. Procedura ta, w przypadku większości mieszkańców, nie jest trudna ani czasochłonna. 
 
W podanych poniżej linkach znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące spisu ludności i dodatkowym ankietowaniu, które ma pomóc w określeniu prawdziwej liczby przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie.

Wpis o narodowości – instrukcja krok po kroku

Spis ludności 2021 zmotywuje do potwierdzenia swojej narodowości 

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.