Monodram „Sekretarka”


fot. Waldemar Lawendowski
24 kwietnia 2024 r., o godz. 18.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się monodram „Sekretarka”. Spektakl wystawiony w 90. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej w Płocku.


„Sekretarka” jest duchową podróżą, sekwencją scen nacechowanych mistycyzmem, religijną estetyką i osobistą wrażliwością aktorki. Główna bohaterka – Święta Siostra Faustyna, ukazana w codzienności życia klasztornego swojej celi oraz sali szpitalnej, jest główną narratorką spotkań z Jezusem Miłosiernym, który utwierdza ją w przekonaniu o słuszności swoich poleceń, ale przede wszystkim prowadzenia „Dzienniczka”: „Córko moja, bądź pilna w zapisywaniu każdego zdania, które do ciebie mówię o Moim miłosierdziu, bo to jest dla wielkiej liczby dusz, które korzystać z tego będą” (Dz. 1142). Przedstawienie wzbogacone jest również o dzieła Jana Pawła II – „Dalekie wybrzeża ciszy”, fragment Tryptyku rzymskiego „Strumień”, przełożone na kompozycje muzyczne Józefa Kaniowskiego.

To był wyjątkowy wieczór. 22 lutego 1931 roku. Siostra Faustyna była już niespełna rok w płockim klasztorze, który mieścił się nieopodal słynnej szkoły „Małachowianki” na Wzgórzu Tumskim. Tam ukazał się jej Jezus Miłosierny, co opisuje w „Dzienniczku”: Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).

I choć spowiednik polecił jej malować ten obraz jedynie w swojej duszy, to jednak wola Jezusa była inna, a ona postanowiła ją spełnić. 

s. M. Diana Kuczek ZMBM przełożona Domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

Obsada:
Barbara Misiun
Statyści: Cezary Jaworski, Kamil Kernke
Inspicjentka/suflerka: Diana MąkaMonodram „Sekretarka”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
24 kwietnia 2024 r., godz. 18.30
Wstęp z wejściówkami, wejściówki do odbioru w DKP, pokój 203 lub na recepcji

Data: 
24.04.2024 - 18:30