Most elektroenergetyczny Litwa-Polska


Wicepremier Waldemar Pawlak, fot. sadeczanin.info
Most elektroenergetyczny Polska-Litwa pozwoli w pełni zintegrować bałtycki rynek energii z rynkiem Unii Europejskiej - uważa wicepremier Waldemar Pawlak. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator oraz Instytut Nafty i Gazu podpisały w resorcie gospodarki umowę na dofinansowaniu projektu z funduszy UE.
Biuro prasowe resortu gospodarki poinformowało, że dofinansowanie pochodzi z programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", i dotyczy jednego z elementów połączenia energetycznego z Litwą - budowy stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator uzyskają na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 116 mln zł. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 276 mln zł.

Inwestycja jest częścią projektu połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Prace nad mostem energetycznym między litewskim miastem Olita (Alitus) i polskim Ełkiem są na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Z połową mocy most ma ruszyć w 2015 roku, by trzy lata później osiągnąć docelową przepustowość 1000 MW.

Zdaniem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, projekt ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza jej północno-wschodniej części. "Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa wpisuje się ponadto w unijną politykę poprawy funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych" - podkreślił Pawlak, cytowany w informacji Ministerstwa Gospodarki, przesłanej Polskiej Agencji Prasowej. Według wicepremiera połączenie umożliwi też handel energią między Polską i państwami bałtyckimi.

Na podstawie: PAP