Na granicy z Białorusią zawrócono 39 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 39 nielegalnych migrantów. Żadnej osoby na Litwę nie wpuszczono, w poniedziałek, 18 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 4 051 nielegalnych migrantów.Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy.

Przypomnijmy, w sobotę, 16 października, na Litwę z Białorusi nie wpuszczono 91 nielegalnych migrantów, w piątek – 35, we czwartek – 55, we środę – 76, we wtorek – 93, w poniedziałek – 121.

Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 4 051 nielegalnych migrantów.

W tym roku na Litwę (stan na 18 października) trafiło 4 172 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (931) i solecznickim (929). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 810).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt, lrt.lt