Na granicy z Białorusią zawrócono 55 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 55 nielegalnych migrantów, 2 osoby wpuszczono na Litwę ze względów humanitarnych, we środę, 20 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Przypomnijmy, dzień wcześniej zawróconych migrantów było aż 149.

Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 4 255 nielegalnych migrantów.

Służba Ochrony Granicy Państwowej informuje, że po kilkudniowej przerwie we wtorek, 19 października, w okolicach Druskiennik po stronie białoruskiej ponownie słychać było wystrzały armatnie. Niedaleko granicy litewsko-białoruskiej w kierunku Grodna, w pobliżu miasteczka Goża mieści się poligon.

W tym roku na Litwę (stan na 20 października) trafiło 4 172 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (931) i solecznickim (929). Wśród nich największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 810).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt, lrt.lt