Na granicy z Białorusią zawrócono 76 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 76 nielegalnych migrantów. Żadnej osoby na Litwę wpuszczono, w sobotę, 23 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w miejscach niedozwolonych, zawrócono ponad 4,4 tys. nielegalnych migrantów.Przypomnijmy, we czwartek, 21 października, z Białorusi na Litwę nie wpuszczono 57 migrantów, we środę – 79, we wtorek – 55, w poniedziałek – 149, w sobotę – 91.

Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 4 467 nielegalnych migrantów.

W tym roku na Litwę (stan na 23 października) trafiło 4 172 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (931) i solecznickim (929). Wśród nich największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 810).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt, lrt.lt