Na granicy z Białorusią zawrócono około 20 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 20 nielegalnych migrantów – w piątek, 17 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach solecznickim, orańskim i łoździejskim.


Rejon łoździejski ponownie był miejscem, przez które próbowało nielegalnie przekroczyć granicę najwięcej migrantów – ponad połowa z 20.

Jak informuje Służba Ochrony Granicy Państwowej, nielegalni migranci widoczni byli również w pewnej odległości od granicy litewsko-białoruskiej, nie próbowali jednak na razie jej przekroczyć.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

W tym roku na Litwę (stan na 17 września) trafiło 4 154 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt