Na granicy z Białorusią zawrócono około 50 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 50 nielegalnych migrantów – w poniedziałek, 20 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach ignalińskim, święciański, wileńskim i łoździejskim.


W okolicach każdego z tych rejonów próbowała przekroczyć granicę mniej więcej taka sama liczba obcokrajowców.

Służba Ochrony Granicy Państwowej poinformowała, że w niedzielę późnym wieczorem w okolicach rejonu święciańskiego przy granicy z Białorusią oddany został jeden strzał.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

W tym roku na Litwę (stan na 20 września) trafiło 4 156 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt