Na spotkaniu z Degutienė poruszono kwestie polskie


Przedstawiciele Rady Wspólnot Narodowych spotkali się dziś z przewodniczącą Sejmu Litwy Ireną Degutienė. Społeczność polską reprezentował sekretarz Związku Polaków na Litwie Edward Trusewicz. Jak twierdzi, tematy polskie zdominowały spotkanie, które zostało nawet przedłużone, by zdążyć omówić palące kwestie.
“Przewodnicząca sejmu wykazała dobrą wolę i chęć zrozumienia problemów mniejszości. Zapowiedziała, że będzie o nich rozmawiać w swoim klubie parlamentarnym. Niestety, w dzisiejszym sejmie dobra wola to za mało, by rozwiązywać realne problemy” - uważa Edward Trusewicz.

“Wszyscy obywatele Litwy są dla mnie równi. Możliwe, że ktoś chciałby, by codzienne problemy kładły się cieniem na naszych stosunkach, by nas dzieliły i nastawiały do siebie wrogo. Problemów jednak nie brakuje w wielu dziedzinach życia państwowego. Musimy je rozwiązywać wspólnie” - mówiła na spotkaniu Irena Degutienė.

Rozmawiano przede wszystkim o reformie oświaty oraz o przygotowywanym projekcie koncepcji ustawy o mniejszościach narodowych. Zdaniem Edwarda Trusewicza nie podjęto jednak żadnych konkretnych decyzji.

Poruszono także problemy zaistniałe po zlikwidowaniu Departamentu Mniejszości Narodowych i Emigracji, i przekazaniu jego funkcji Ministerstwu Kultury. Ponadto podnoszono kwestie finansowania wspólnot narodowych. Jednakże w żadnej z tych spraw nie zapadły decyzje wiążące.

W spotkaniu wziął także udział minister kultury Arūnas Gelūnas oraz przewodniczący komitetów sejmowych Kęstutis Glaveckas, Valentinas Stundys i Arminas Lydeka.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Nie podjęto żadnych decyzji.

Nie podjęto żadnych decyzji. to całe podsumowanie spotkania.Czekamy wyłącznie na konkretne decyzje i ich wdrozenie w życie.Tylko tyle..

#2 wygląda na to, że są równi i

wygląda na to, że są równi i równiejsi!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.