Nagroda im. M. Płażyńskiego - dla redakcji Wilnoteki!


Kryształową kulę z rąk Jarosława Gugały w imieniu redakcji Wilnoteki.lt odebrał Walenty Wojniłło, fot. wilnoteka.lt
Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii wręczono już po raz piąty, a po raz drugi uroczystość ta odbyła się w Gdyni, w Muzeum Emigracji. Tego roku przyznano cztery nagrody w trzech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne oraz redakcja medium polonijnego - właśnie w tej kategorii zwyciężyła ekipa naszego portalu Wilnoteka.lt! Nagrody indywidualne odebrały Iness Todryk-Pisalnik, dziennikarka „Głosu znad Niemna" wydawanego na uchodźstwie (w Polsce), Jolanta Reisch-Klose z portalu MyPolacy.de oraz Edyta Poźniak z Polskiego Radia. Na uroczystość przybyła także Elżbieta Płażyńska oraz synowie Patrona nagrody - Jakub i Kacper Płażyńscy.
Nagrodę im. M. Płażyńskiego w rok po tragicznej śmierci Marszałka Senatu RP i prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska ustanowił Press Club. Do udziału w Radzie Nagrody zaproszono spadkobierców Patrona oraz Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydentów Gdańska, Gdyni oraz Sopotu - Maciej Płażyński był bardzo mocno związany z Pomorzem, szczególnie z Trójmiastem, gdzie zaczynał swoją działalność opozycyjną, a potem został pierwszym niekomunistycznym wojewodą gdańskim.

Laureatów co roku wyłania jednak niezależne jury, złożone z profesjonalnych dziennikarzy. O wynikach V edycji decydowali: Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), Jarosław Gugała (telewizja „Polsat”), Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury) oraz Jakub Płażyński, syn Macieja i przewodniczący jury.

Nagroda dla Wilnoteki jest pierwszym takim wyróżnieniem dla polskiej redakcji na Litwie - poprzednio dwukrotnie nagradzano dziennikarzy polskich z Wileńszczyzny: przed 4 laty wyróżniona została nasza redakcyjna koleżanka Barbara Sosno, przed 2 laty - Romuald Mieczkowski, wydawca kwartalnika "Znad Wilii".Nagroda indywidualna dla dziennikarza polonijnego w tym roku pojedzie do Grodna, gdzie mieszka i pracuje Iness Todryk-Pisalnik, redaktorka „Magazynu Polskiego” i „Głosu znad Niemna” - tygodnika Polaków Białorusi, który od kilku lat wydawany jest "na uchodźstwie" - w Polsce - i nielegalnie rozpowszechniany na Grodzieńszczyźnie. Przed trzema laty Nagrodę im. M. Płażyńskiego otrzymał także jej mąż i najbliższy współpracownik, korespondent "Rzeczypospolitej" na Białorusi Andrzej Pisalnik. 

Iness Todryk-Pisalnik została nagrodzona za cykl „Dziadek w polskim mundurze”, przedstawiający biografie Polaków, którzy służyli Polsce w różnych formacjach mundurowych w różnych okresach istnienia państwa polskiego lub w czasie walki Polaków o własną państwowość.


Drugie wyróżnienie w tejże kategorii "dziennikarza medium polonijnego" przyznano Jolancie Reisch-Klose z portalu MyPolacy.de, doceniając jej publikacje o różnych aspektach życia Polaków w Niemczech. Obecnie pani Jolanta redaguje ten portal w Bielsku-Białej, jednak wiele lat spędziła w Niemczech i Wielkiej Brytanii, więc sprawy Polaków na obczyźnie zna z autopsji, a rozległa sieć korespondentów i współpracowników w różnych landach pozwala jej zdalnie pracować z jakże liczną i wpływową, a jednocześnie bardzo rozproszoną Polonią niemiecką. 
 

W kategorii "dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne" kryształową kulę odebrała Edyta Poźniak z Polskiego Radia, autorka cyklu audycji Polskiego Radia oraz w serwisie Informacyjnej Agencji Radiowej o Polakach w różnych zakątkach świata, m.in. o ostatnich Polkach żyjących w Iranie, którzy jako dzieci trafiły tam w ramach ewakuacji Armii gen. Andersa ze Związku Sowieckiego.
 

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego zwykle przyznawana jest za pracę dziennikarską w roku poprzednim i w czterech kategoriach, jednak tym razem jury nie wyłoniło laureata spośród dziennikarzy zagranicznych, publikujących na temat Polski, Polaków i Polonii. Nagrodę w każdej kategorii dziennikarskiej stanowi statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, zaś w kategorii "redakcja" - tylko statuetka.

Zdjęcia: Jan Wierbiel

 

Komentarze

#1 Gratulacje

Gratulacje

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.