Nagroda TOTUS TUUS dla Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie


Dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II Janina Wysocka ze statuetką TOTUS TUUS, fot. facebook.com/FundacjaDzieloNowegoTysiaclecia
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie zostało laureatem 17. edycji Nagrody TOTUS TUUS, przyznawanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w propagowanie nauczania św. Jana Pawła II. Uroczysta gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wileńska szkoła otrzymała nagrodę główną w kategorii "Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II".Przyznając nagrodę Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Kapituła podziękowała za wyjątkową aktywność i organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego, w szczególny sposób przyczyniającego się do upowszechniania nauczania Świętego Jana Pawła II na Wileńszczyźnie. Janina Wysocka, dyrektor szkoły, nie kryła wzruszenia, mówiąc, że to wyróżnienie jest cennym drogowskazem.

Nagrody TOTUS TUUS zostały wręczone po raz 17. Uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się w przeddzień Dnia Papieskiego. Statuetki przekazano w 4 kategoriach. W tym roku przyznano również Nagrodę Specjalną.

W kategorii "Promocja godności człowieka" laureatem został Jan Arczewski - za wieloletnie zaangażowanie oraz niezwykłe zasługi i dokonania w wyrównywaniu szans życiowych osób niepełnosprawnych, w tym za tysiące rozmów w Telefonie Zaufania i zajęcia psychoterapeutyczne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Lublinie.

Nagrodę w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" przyznano Jerzemu Kalinie - za stworzenie wyjątkowych w pejzażu polskiej sztuki site-specific-art, dzieł funkcjonujących w precyzyjnie określonym miejscu i czasie oraz artystyczne reakcje na najważniejsze wydarzenia społeczne i religijne w najnowszej historii Polski.

Statuetka w kategorii "TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka" została wręczona Redakcji Radia Plus za przybliżanie nauczania świętego Jana Pawła II, w tym za audycję "Nocne Światła" Pawła Krzemińskiego.

Nagrodę Specjalną TOTUS TUUS otrzymali twórcy muzycznej, choreograficznej i literackiej oprawy wydarzenia Światowych Dni Młodzieży 2016 - za pokazanie na światową skalę, że formalna nowoczesność i merytoryczna tradycyjność mogą w wielu wymiarach tworzyć syntezę w przestrzeni chrześcijańskiej kultury i katolickiego sacrum.

Na scenie oprócz laureatów pojawili się także znani muzycy. W tym roku wystąpili: Olga Szomańska, Krzysztof Kiljański, Antek Smykiewicz oraz Grzegorz Wilk. Jedną z gwiazd był również Krzysztof Majda - absolwent programu stypendialnego Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", wokalista i instrumentalista. Galę poprowadził dziennikarz - Tomasz Wolny.

Na podstawie: dzielo.pl, jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt