Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina przyznane


Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina, fot. vrsa.lt
Po raz dwunasty wręczone zostały nagrody osobom, które przyczyniły się do rozwoju regionu wileńskiego. W tym roku w gronie laureatów znaleźli się także przedstawiciele rejonów wileńskiego i solecznickiego. Na miejsce uroczystego wręczenia nagród wybrano dwór prezydenta Antanasa Smetony w Użułanach koło Wiłkomierza.Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina - przyznawane przez Radę Rozwoju Regionu Wileńskiego, związki zawodowe i Konfederację Przemysłowców Litwy - zostały wręczone dwunasty raz. Wśród nagrodzonych za działalność na rzecz rozwoju regionu wileńskiego w 2014 r. są przedstawiciele rejonów wileńskiego i solecznickiego. 

W kategorii "Za osiągnięcia w dziedzinie kapitału społecznego (obywatelskości)" nagrodzona została Audronė Žičkutė - dyrektor Regionalnego Parku Wilii, za aktywną działalność i inicjatywę w promocji turystyki w rejonie wileńskim, natomiast Jan Miłoszewicz, starosta Kamionki w rejonie solecznickim, otrzymał dyplom uznania.

W kategorii "Za osiągnięcia w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej" nagrodzono Bronislavasa Juozėnasa, dyrektora domu pomocy społecznej w Prudziszkach.

W kategorii "Za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego" nagrodę II stopnia otrzymała Mirosława Szostak, dyrektor Szkoły Średniej im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, natomiast dyplom uznania otrzymał znany w rejonie wileńskim pedagog, historyk literatury, poeta, pracownik Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie Józef Szostakowski

Nagrodę III stopnia "Za osiągnięcia w dziedzinie umacniania kapitału finansowo-produkcyjnego" otrzymał rolnik z rejonu solecznickiego - Czesław Moroz.

Nagroda im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina jest przyznawana od 2003 roku. Kandydatów zgłasza osiem samorządów regionu wileńskiego. Komisja, składająca się z przedstawicieli tych samorządów, związków zawodowych i Konfederacji Przemysłowców Litwy, typuje laureatów w 4 dziedzinach: "Za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego", "Za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kapitału społecznego (obywatelskości)", "Za osiągnięcia w dziedzinie umacniania kapitału finansowo-produkcyjnego" i "Za osiągnięcia w rozwoju infrastruktury społecznej".

Pierwszą nagrodą jest statuetka księcia Giedymina i dyplom, zdobywcy nagrody II stopnia otrzymują srebrny medal z wizerunkiem Giedymina i dyplom, zdobywcy nagrody III stopnia - brązowy medal z wizerunkiem Giedymina i dyplom. Oprócz medali w każdej nominacji są wręczane również dyplomy za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu oraz za osiągnięcia w różnych dziedzinach życia.

Na podstawie: salcininkai.lt, vrsa.lt.