Nie żyje Helena Gładkowska


Helena Gładkowska, fot. Marian Paluszkiewicz
22 marca zmarła Helena Gładkowska-Vitenienė, dziennikarka przez całe życie zawodowe związana z dziennikiem „Kurier Wileński” (do 1990 roku – „Czerwony Sztandar”). Pożegnanie ze śp. Heleną Gładkowską – w sobotę, 23 marca, od godz. 15.00 w sali pogrzebowej przy kościele pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie. Pogrzeb odbędzie się w niedzielę o godz. 12.00 na cmentarzu na Lipówce.Helena Gładkowska
urodziła się w 1946 roku w Wilnie. Po ukończeniu Szkoły Średniej nr 19 (obecnie – Gimnazjum im. W. Syrokomli) studiowała polonistykę na Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. Po ukończeniu studiów, w 1968 roku podjęła pracę w gazecie „Czerwony Sztandar”, w dziale informacji.

Było to jej jedyne w ciągu życia zawodowego miejsce pracy. W „Kronice na gorąco pisanej” – książce wspomnień dziennikarzy, wydanej z okazji 50-lecia „Czerwonego Sztandaru”  Kuriera Wileńskiego” napisała, że gazeta była Jej „jedynym miejscem pracy, nie tylko miejscem, lecz prawdziwym Domem, nie mniej ważnym niż ten podstawowy”.

Śp. Helena Gładkowska była inicjatorką wydawania
 „Kalendarza Wileńskiego” na lata 1993, 1994, 1995, współautorką książki „Otwórzmy serca przed słońcem”, poświęconej historii i tradycjom Kiermaszy Kaziukowych.

W 1988 roku Helena Gładkowska-Vitenienė została nagrodzona dyplomem Prezydium Rady Najwyższej Litwy, w 1989 roku odznaczona Krzyżem za Wolność i Niepodległość z Mieczami, w 2000 rooku 
 Złotym Krzyżem Zasługi RP, w 2003 roku – Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wychowała syna i córkę. 

Na podstawie: inf.wł.