Nie żyje współzałożyciel Stowarzyszenia Memoriał Arsenij Roginski


Arsenij Roginski, fot. A. Savin/wikipedia
W poniedziałek 18 grudnia zmarł Arsenij Roginski, rosyjski historyk, obrońca praw człowieka, współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Memoriał zajmującego się badaniem i ujawnianiem prawdy o zbrodniach stalinowskich. Miał 71 lat.


O śmierci swojego założyciela i wieloletniego przewodniczącego Stowarzyszenie Memoriał poinformowało na swojej stronie internetowej. „Na wiele lat przed pojawieniem się Memoriału on rozpoczął walkę o prawdę historyczną i prawa człowieka i za to został pozbawiony wolności. Walczył do ostatniego dnia – bez niego działalność Memoriału na przestrzeni tych wszystkich lat byłaby niemożliwa. I nie wyobrażamy sobie teraz Memoriału bez niego” – głosi oświadczenie organizacji.

Arsenij Roginski urodził się w 1946 roku w obwodzie archangielskim, w rodzinie represjonowanego inżyniera z Leningradu. Ukończył studia na wydziale historyczno-filologicznym uniwersytetu w Tartu. Pracował jako bibliograf, nauczyciel języka rosyjskiego i literatury, redaktor prac historycznych „Pamiat´” wydawanych w drugim obiegu. W 1981 roku został skazany na cztery lata pozbawienia wolności za rzekome sfałszowanie dokumentów. Karę odbył w całości, zrehabilitowano go dopiero w 1992 roku.

W latach 1988–1989 Roginski był jednym z założycieli Memoriału, powołanego z inicjatywy rosyjskich środowisk dysydenckich jako stowarzyszenie historyczno-oświatowe, działające na rzecz obrony praw człowieka. Organizacja ma ogromne zasługi w dokumentowaniu i propagowaniu wiedzy o represjach komunistycznych, także dokonywanych na Polakach. Za swój wkład w ujawnieniu prawdy o zbrodni katyńskiej zostało uhonorowane nagrodą ministra spraw zagranicznych RP „Pro Dignitate Humana” (Na rzecz Godności Ludzkiej) oraz nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

Od 2012 roku Roginski był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Za swoje zasługi został odznaczony w 2005 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2010 – Krzyżem Oficerskim.

Na podstawie: PAP, memo.ru, wikipedia.pl