Niedziela Miłosierdzia Bożego


Fot. kalwaria.eu
W Kościele katolickim II niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Inspiracją do jej ustanowienia były objawienia św. s. Faustyny. Święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II jest bezpośrednio związane z Wilnem. To tu powstał obraz "Jezu ufam Tobie", stąd na cały świat rozpowszechnił się kult Miłosierdzia Bożego.
Słowo miłosierdzie pochodzi od łacińskiego "misericordia". Powstało z dwóch terminów: "miseria", który oznacza skrajny niedostatek, wołanie o litość i "cor", czyli serce. Miłosierdzie oznacza zatem ludzkie serce, które widząc ludzki niedostatek gotowe jest interweniować, aby nieść pomoc. Pojęcie "miłosierdzie" znane było już w Starym Testamencie. Pojawiało się jako doświadczenie poszczególnych osób, które znajdowały się w stanie winy lub doświadczały cierpienia.

Inspiracją dla ustanowienia Niedzieli Miłosierdzia Bożego były objawienia s. Faustyny Kowalskiej, w których w 1931 roku Jezus powiedział jej: "Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia". Słowa te zapisała w Dzienniczku znanym dziś na całym świecie.

Ważnym etapem rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego była beatyfikacja s. Faustyny Kowalskiej 18 kwietnia 1993 roku w Rzymie. Siedem lat później, 30 kwietnia 2000 roku, papież Jan Paweł II kanonizował bł. s. Faustynę. Podkreślił wtedy, że "poprzez serce Chrystusa ukrzyżowanego Boże Miłosierdzie dociera do ludzi. (...) a rozlewa się na całą ludzkość poprzez zesłanie Ducha, który w Trójcy Świętej jest Osobą-Miłością".

W czasie kanonizacji papież ogłosił, że II Niedziela Wielkanocna od tej pory będzie nazywać się w całym Kościele "Niedzielą Miłosierdzia Bożego". Dekret w tej sprawie wydała 5 maja 2000 r. watykańska kongregacja ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów.

Na podstawie: PAP, inf.wł.