Nowe Album Wileńskie – Zielone Jeziora i okolice


Fot. Youtube/Wilnoteka.lt
Wilno jest jedną z najbardziej zielonych stolic europejskich, ale ciszę i prawdziwe piękno natury poznamy poza granicami miasta. Malownicze Zielone Jeziora od zawsze były jednym z ulubionych miejsc wypoczynku wilnian, a dla poetów i malarzy – twórczą inspiracją. Zapraszamy na spacer nie tylko na Zielone Jeziora, lecz także do pałacu w Werkach, zwanego Wersalem wileńskim, który jest jednym z najcenniejszych budynków klasycystycznych na Litwie.


Zdjęcia i montaż: Tomasz Maksymowicz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.