Nowe centrum pomocy psychologicznej w Wilnie


Fot. pixabay.com
W Wilnie przy ul. Šermukšnio we wtorek, 3 września, zostanie otwarte nowoczesne centrum pomocy psychologicznej. Będzie to pierwsza tego rodzaju placówka założona przez spółkę pożytku publicznego Penki pojūčiai. Centrum od innych wyróżnia to, że będzie prowadziło terapię integracji sensorycznej dla dzieci i pomagać rodzinom wychowującym dzieci z zaburzeniami lub niepełnosprawnością.
 
 
 

W nowym centrum pomocy psychologicznej na pomoc psychologa mogą liczyć dzieci, osoby dorosłe i całe rodziny. Placówka zatrudnia zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pracowników socjalnych, specjalistów w dziedzinie art terapii, terapii zajęciowej, znawców metody Metoda DIR/Floortim. Specjaliści centrum zastosują unikalną technologię stymulacji audiowizualnej przy pomocy specjalnego sprzęt sensorycznego. Psycholodzy w każdym przypadku będą pracowali ze wszystkimi członkami rodziny.

Centrum posiada pokój sensoryczny, gdzie będą prowadzone zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, zaburzeniami behawioralnymi, emocjonalnymi, uwagi lub zaburzeniami rozwoju. Zajęcia i terapie będą się odbywały zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Specjaliści zauważają, że na Litwie brakuje specjalistów świadczących usługi psychospołecznych dla rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami lub niepełnosprawnością.

Spółka Penki pojūčiai od trzech lat współpracuje z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi w całym kraju i zauważa, że rośnie liczba osób – zarówno dzieci, jak i dorosłych – doświadczających różnych zaburzeń rozwojowych, niepełnosprawności, problemów psychicznych i wyzwań emocjonalnych. Organizacja opracowała i wyprodukowała nową generację technologii – sprzęt do integracji sensorycznej. Stymulacja audiowizualna pozwala dzieciom i osobom dorosłym szybko się uspokoić, pozbyć stresu, maksymalnie się skoncentrować i przygotować do nauki lub prowadzenia innych działań.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, penkipojuciai.lt