Nowy obraz w kościele franciszkanów


Obraz Władysława Jagiełły w kościele franciszkanów w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Jesienią 2012 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Piaskach poświęcona została kaplica z ołtarzem i relikwiarzem św. Jadwigi. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego w kaplicy tej zawieszono i poświęcono obraz Władysława Jagiełły, króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Piaskach, nazywany kościołem franciszkanów, prawdopodobnie jest najstarszą świątynią w Wilnie. To zarazem jeden z najbardziej zdewastowanych obiektów sakralnych w mieście. W okresie władzy radzieckiej był wykorzystywany jako magazyn, ołtarz główny i dzieła sztuki sakralnej zaś trafiły do innych kościołów.

Franciszkanie powrócili na Piaski dopiero po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Rozpoczęli odbudowę zrujnowanego kościoła. Dwa lata zajęło im zgromadzenie funduszy oraz remont kaplicy i budowa ołtarza św. Jadwigi, nazywanej "matką chrzestną Litwy". 

W dniu, kiedy Kościół obchodził liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi królowej, 8 czerwca, w kaplicy św. Jadwigi w kościele franciszkanów w Wilnie zawieszony został obraz Władysława Jagiełły, namalowany przez Dariusza Nadzieję z Lublina. Fundatorem obrazu był ks. prof. Stanisław Koczwara. Poświęcenia obrazu dokonali: franciszkanin, rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP o. Marek Dettlaff oraz ks. Stanisław Koczwara.

Na podstawie: franciszkanie.gdansk.pl, inf.wł.