O prezencie młodzieży na 100-lecie niepodległości Litwy raz jeszcze


Fot. Eryk Iwaszko
„Sto par na stulecie niepodległości!” – tak się nazywa inicjatywa zrzeszonej w zespołach ludowych młodzieży polskiej i litewskiej z Wilna i Wileńszczyzny przygotowana jako prezent na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Litwę i Polskę. 16 lutego 2018 r. o godz. 13 na placu Ratuszowym w Wilnie 200 osób zatańczyło poloneza oraz litewski taniec ludowy suktinis. Imponujący popis taneczny zwieńczony rozwinięciem 60-metrowych flag narodowych - trójkolorowej i biało-czerwonej - zostanie powtórzony w tymże miejscu 11 listopada 2018 r. na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Taneczne widowisko na 100-lecie Odrodzenia Państwa Litewskiego dostarczyło wielu wzruszeń i emocji zarówno samym uczestnikom, jak też widzom zgromadzonym na placu Ratuszowym oraz wszystkim tym, którzy mogli obejrzeć wykonanie dzięki transmisji prowadzonej przez Wilnotekę.

 

Inicjatywę zatańczenia poloneza na sto par na placu Ratuszowym na stulecie odzyskania niepodległości przez Litwę i Polskę w lipcu ub. roku przedstawił Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia” oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. To te dwa środowiska stanowiły trzon projektu.

Przypomnijmy, w 2015 roku to "Mickiewiczówka" właśnie zainicjowała wykonywanie poloneza w przestrzeni publicznej Wilna - oto już trzykrotnie absolwenci tej szkoły po uroczystości wręczenia świadectw dojrzałości w Ratuszu tańczyli poloneza w samym sercu miasta. "Wilia" natomiast - najstarszy polski zespół artystyczny na Litwie - poparła tę szczytną inicjatywę.

Inicjatorem i głównym koordynatorem projektu „Sto par na stulecie niepodległości Litwy i Polski” jest Łukasz Kamiński, absolwent "Mickiewiczówki" i wieloletni tancerz "Wilii", student III roku filologii włoskiej na Uniwersytecie Wileńskim oraz europeistyki na Uniwersytecie w Białymstoku Filii w Wilnie. Od początku inicjatywy zakładał zaproszenie do inicjatywy młodzieży litewskiej, by stulecie niepodległości Litwy i Polski świętowali wspólnie Polacy i Litwini.

Do udziału w wykonaniu poloneza na 100 par zaproszono więc litewski Zespół Tańca Ludowego „Vilniaus Pynimėlis“ z Wilna. Jako że 16 lutego obchodzone było stulecie niepodległości Litwy, tancerze wykonali nie tylko poloneza, ale również litewski taniec ludowy „Suktinis”. Polonez i suktinis wykonane zostaną na Ratuszowym również 11 listopada na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

16 lutego na placu Ratuszowym w Wilnie w prezencie na 100-lecie Odrodzenia Państwa Litewskiego zatańczyli: Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”, maturzyści i absolwenci Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, zespół „Sto Uśmiechów” z tegoż gimnazjum, Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Zespół Tańca Ludowego „Perła”, zespół „Iskry” z Mickun, Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, zespół „Ojcowizna”, tancerze z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, młodzież z Ławaryszek, Zespół Tańca Ludowego „Vilniaus Pynimėlis“.

Choreografia poloneza i suktinisa na 100 par jest dziełem Marzeny Suchockiej, choreografa PAZPiT „Wilia“ oraz Danuty Kowalczuk-Mieczkowskiej. Imponujące 60-metrowe flagi Litwy i Polski uszyła Danuta Matarewicz.

Prezent-taniec na 100 par na stulecie niepodległości Litwy był udany! Czekamy na 11 listopada!Zdjęcia i montaż: zespół Wilnoteki